KTO Theme Park
  • Korea Privilege
  • Travel Guide
NEWS
HwacheonSancheoneo-thumb
ข่าวประชาสัมพันธ์: 19 December 2557
winder-ski-coupon-thumb
ข่าวประชาสัมพันธ์: 16 December 2557
thai-korea-friendship-fest
ข่าวประชาสัมพันธ์: 18 November 2557
video-contest-moscow-thumb
duty-free-korea-thumb
ข่าวประชาสัมพันธ์: 14 October 2557
เทศกาลเดิน อลเล เกาะเชจู จัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 เพื่อ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติของเกาะเชจู ในเทศกาลนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมในแบบของเชจู รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการ์ณกับคนในท้องถิ่น และสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของเกาะเชจู
ข่าวประชาสัมพันธ์: 1 October 2557