KTO [K-ETA]-01.jpg

คู่มือการลงทะเบียน K-ETA

 

dfghjkl;

      การลงทะเบียน K-ETA สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ k-eta.go.kr หรือผ่านแอพพลิเคชั่น K-ETA อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

K-ETA-01.png
K-ETA-02.png
K-ETA-03.png
K-ETA-04.png
K-ETA-05.png
K-ETA-06.png
K-ETA-07.png
K-ETA-08.png
K-ETA-09.png
K-ETA-10.png
K-ETA-11.png
K-ETA-12.png
K-ETA-13.png
K-ETA-14.png
K-ETA-15.png
K-ETA-16.png
K-ETA-17.png
K-ETA-18.png

ที่มา : ข้อมูลจาก k-eta.go.kr

     เพียงเท่านี้ก็ทำการสมัคร K-ETA สำเร็จแล้ว หลังจากนี้ก็รอผลการดำเนินการ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ k-eta.go.kr หรือแอพพลิเคชั่น K-ETA

หากใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ K-ETA สามารถตามไปอ่านได้ที่ :

👉 https://www.facebook.com/KTOThailand/posts/528118642018133

* ข้อแนะนำ : ให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนทำการจ่ายเงินนะคะ เพราะถ้าหากมีการ

กรอกข้อมูลผิดหรือไม่ถูกต้องจะไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องสมัครใหม่เท่านั้น!!!