รถเช่า

นอกจากการเดินทางด้วยรถสาธารณะแล้ว หากอยากเดินทางไปในที่ที่รถสาธารณะเข้าไม่ถึง หรืออยากสัมผัสประสบการณ์ขับรถเดินทางในต่างประเทศ การเช่ารถขับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ โดยสามารถเช่ารถจากที่สนามบินอินชอนได้เลย
หากต้องการเช่ารถขับที่เกาหลี ต้องเตรียมเอกสารไปดังนี้
  1. Passport ของผู้ขับรถ
  2. ใบขับขี่สากล (ติดต่อทำล่วงหน้าที่กรมการขนส่งทางบกของประเทศไทย)
  3. บัตรเครดิต โดยชื่อผู้ขับและชื่อบนบัตรต้องตรงกัน
*ผู้ขับขี่ต้องมีอายุ 21 ปี ขึ้นไป
ข้อควรรู้
  • ประเทศเกาหลีขับรถชิดขวา และพวงมาลัยรถอยู่ฝั่งซ้าย สลับกับบ้านเรา
  • ในการนำทางไม่ควรใช้ Google Maps เพราะที่ประเทศเกาหลีบล็อคบาง function ของแอพไว้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ แนะนำให้ใช้ Naver Map จะมีความแม่นยำมากกว่า (มีภาษาอังกฤษรองรับ)
  • ป้ายบอกทางส่วนมากเป็นภาษาเกาหลี ดังนั้นควรมีความรู้ภาษาเกาหลีเล็กน้อย หรือไปกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาเกาหลีในกรณีฉุกเฉิน
  • ประเทศเกาหลีมีการจำกัดความเร็วในการขับขี่รถ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลในการขับขี่ให้ครบถ้วน

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon