ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อทางการ : สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้)

 • ธงประจำชาติ : แทกึกกี

 • ดอกไม้ประจำชาติ : กุหลาบแห่งชารอน (มูกุงฉวา)

 • เมืองหลวง : นครพิเศษโซล

 • ภาษาประจำชาติ : เกาหลี (ตัวอักษร : ฮันกึล)

 • จำนวนประชากร : ประมาณ 51.8 ล้านคน (ณ ปี 2017)

ภูมิศาสตร์

 • ตำแหน่ง : เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (ระหว่างประเทศจีนและญี่ปุ่น)

 • พื้นที่ : ประมาณ 100,340 ตารางกิโลเมตร

 • ภูเขาที่สูงที่สุด : ฮัลลาซาน (1,950 เมตร)

 • เมืองหลัก : ปูซาน, อินชอน, แทกู, แทจอน, ควังจู, อุลซาน

ข้อมูลอื่น ๆ

 • เขตเวลา : GMT +9

 • มาตรวัด : ประมาณ 100,340 ตารางกิโลเมตร

 • ภูเขาที่สูงที่สุด : ระบบเมตริก

 • กระแสไฟฟ้า : 220V/60hz

TIP

ข้อควรระวังในการท่องเที่ยว

 • การให้ทิปไม่ได้เป็นธรรมเนียมในเกาหลี

 • ควรถอดรองเท้าเมื่อเข้าบ้านของผู้อื่น หรือร้านอาหารบางแห่ง

 • ถนน, สวนสาธารณะ, พื้นที่สาธารณะ ร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่

 • หลีกเลี่ยงการแต่งกายที่เปิดเผยเมื่อเข้าวัดทางพระพุทธศาสนาหรือเขต DMZ

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

 • White Facebook Icon