Banner1.png

🌳 'Wish Tree : ต้นไม้แห่งความปรารถนา' 🌳

     ⭐ สิทธิพิเศษสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมโปรแกรม 'สัมผัสเกาหลีในไทย ให้หายคิดถึง: วันเดียวก็เที่ยวได้' สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรม 'Wish Tree : ต้นไม้แห่งความปรารถนา'🌳

.

ลุ้นรับรางวัล
🏆 รางวัลที่ 1 AirPods มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
🏆 รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
🏆 รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
🏆 รางวัลที่ 4 เซ็ตเครื่องสำอางซอลฮวาซู มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
🏆 รางวัลที่ 4 เซ็ตเครื่องสำอางลาเนจ มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

.

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
ขั้นตอนที่1:
ซื้อโปรแกรมทัวร์จากบริษัททัวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรม 'สัมผัสเกาหลีในไทย ให้หายคิดถึง:

วันเดียวก็เที่ยวได้'
ขั้นตอนที่2: ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถเขียนความปรารถนาที่เกี่ยวกับเกาหลีเช่น ถ้าเดินทางได้อยากไปทำอะไรที่เกาหลีเป็นอย่างแรก, อยากไปทำอะไร หรืออื่นๆ ลงในกระดาษที่เราจัดเตรียมไว้ให้  พร้อมชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทร (ตัวบรรจง)  

ขั้นตอนที่3: ห้อยคำขอที่ต้นไม้แห่งความปรารถนาที่จัดเตรียมไว้ให้ 

.

📅 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 64 (ตลอดระยะเวลาโปรแกรม) 
📣 จับรางวัลผู้โชคดีโดยวิธีการสุ่ม และประกาศผลวันที่ 4 สิงหาคม 64  
(ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Facaebook: KTO Thailand )

.
⚠️หมายเหตุ⚠️

  • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ ได้

  • ของรางวัลสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Event_Tree of wish v3-01.png