การคมนาคม

การโดยสารโดยรถไฟเอื้ออำนวยให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางที่แน่นอนและสามารถไปยังจุดหมายปลายทางได้ทันตามเวลาที่ต้องการ

การโดยสารโดยใช้รถไฟใต้ดิน คือทางที่ทั้งชาวเกาหลี และนักท่องเที่ยวนิยมเลือกใช้กัน เพราะมีทั้งความสะดวกสบาย และสามารถเดินทางไปเมืองอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถโดยสารได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากจำนวนคนขับแท็กซี่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มีจำนวนมากขึ้น

รถบัสที่วิ่งในตัวเมืองเป็นการเดินทางที่สะดวกและพร้อมให้บริการมากที่สุดวิธีหนึ่ง

หากอยากสัมผัสประสบการณ์ขับรถเดินในต่างประเทศ การเช่ารถขับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ โดยสามารถเช่ารถจากที่สนามบินอินชอนได้เลย

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon