การคมนาคม

การโดยสารโดยรถไฟเอื้ออำนวยให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางที่แน่นอนและสามารถไปยังจุดหมายปลายทางได้ทันตามเวลาที่ต้องการ

การโดยสารโดยใช้รถไฟใต้ดิน คือทางที่ทั้งชาวเกาหลี และนักท่องเที่ยวนิยมเลือกใช้กัน เพราะมีทั้งความสะดวกสบาย และสามารถเดินทางไปเมืองอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถโดยสารได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากจำนวนคนขับแท็กซี่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มีจำนวนมากขึ้น

รถบัสที่วิ่งในตัวเมืองเป็นการเดินทางที่สะดวกและพร้อมให้บริการมากที่สุดวิธีหนึ่ง

หากอยากสัมผัสประสบการณ์ขับรถเดินในต่างประเทศ การเช่ารถขับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ โดยสามารถเช่ารถจากที่สนามบินอินชอนได้เลย

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

  • White Facebook Icon