top of page
TITF28(1600x650).jpg
14. ขาว (flight) 1410x2305.jpg

สิทธิพิเศษภายในงาน TITF ครั้งที่ 28

TITF28(อีกหนึ่งความพิเศษ!).png

พิเศษสุด!

สำหรับผู้ที่แวะมาร่วมกิจกรรมที่บูธ KTO ทุกประเภท หรือซื้อสินค้าการท่องเที่ยวทุกประเภท มีสิทธิ์กรอกฟอร์มชิงโชคลุ้นรับตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-เกาหลี จากสายการบินจินแอร์  จำนวน 1 รางวัล 1 ที่นั่ง และของรางวัลอื่นๆ

อีกหนึ่งความพิเศษ

ในระหว่างงาน TITF ทุกท่านสามารถติดตาม FB: KTO Thailand เพื่อร่วมกิจกรรมออนไลน์ ลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เกาหลี จากสายการบินแอร์ปูซาน จำนวน 1 รางวัล 1ที่นั่งและของรางวัลอื่นๆได้อีกด้วย

นอกจากนี้!

bottom of page