• การแสดงใบ้ไฟร์แมน (Non-verbal Performance FIREMAN)

  #Seoul #Junggu #Performance #Show #Culture #Family #Couple #friend

 • การแสดงโชว์วัฒนธรรมโบราณ แฮมีอึบซอง (Haemi Eupseong Traditional Cultural Performance)

  #Chungcheongnamdo #HaemiEupseongTraditionalCulturalPerformance #Cultural #Performance #Family #Friend #Couple

 • การแสดงดนตรีของคณะนันกเย คูกัก

  Regular Performances of Nangye Gugak Troupe (난계국악단 상설공연) ระยะเวลา 6 มกราคม- 29 ธันวาคม ที่อยู่ เลขที่ 33, คูกัค-โร, 1-กิล, ชิมชอน-มยอน, ยองดง-กุน, ชุงชองบุคโด สถานที่ หมู่บ้านยงดงคูกัก อูรี โซรีฮอลล์ โทรศัพท์ • สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-43-740-3224 ผู้สนับสนุน/ผู้จัดงาน อำเภอยองดง / อำเภอยองดง แนะนำ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งจิตวิญญาณแก่ นันกเย ปาร์ค ยอน,ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของบุคคลในตำนานด้านคูกัก (ดนตรีประจำชาติ)ร่วมกับวัง ซานักและอูรึก ที่อำเภอยองดง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนันกเยได้จัดงานการแสดงดนตรีประจำชาติของคณะนันกเยโดยมีกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นผู้สนับสนุนหลัก คณะนันกเย คูกักนั้น เป็นคณะนักดนตรีประจำชาติ(คูกัก)คณะแรกในระดับอำเภอ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1991 เพื่อระลึกถึงนันกเย คณะนันกเยเริ่มเปิดการแสดงครั้งแรกในปี ค.ศ.1994 ในงานเทศกาลดนตรี คูกัก ออเคสตร้าแห่งชาติ (the National Gugak Orchestral Music Festival) และเปิดแสดงกว่า100 รอบการแสดงในทุกๆปี ในขณะเดียวกันในปี ค.ศ.2000 ได้ทำการเปิดพิพิธภัณฑ์ )และแบบดั้งเดิม (เปิดแสดงทุกๆ 2 อาทิตย์) -ไม่เพียงแต่การแสดงดนตรีประจำชาติ(คูกัก)เท่านั้น ยังมีการร้องเพลงพื้นเมืองและการขับกล่อมด้วยบทเพลงในแบบของพันโซรีอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดถูกนำเสนอในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างดนตรีดั้งเดิมและดนตรีร่วมสมัย การแสดงคูกักในบทเพลงร่วมสมัยและในรูปแบบของการร้องโอเปร่า การเข้าร่วม ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็ปไซต์ยองดง คูกัก, แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และทางสื่อต่างๆ อาทิเช่น โทรทัศน์ วิทยุ อายุผู้เข้าชม ไม่จำกัดอายุ การเดินทาง [รถประจำทาง] ขึ้นรถบัสจากสถานีขนส่งดงโซล (Dong Seoul Bus Terminal) ปลายทางที่เมืองยองดง -จากสถานีขนส่งยองดงนั่งรถบัสประจำทางสายนงออชน ปลายทางที่โกดง-รี และลงรถที่ป้าย พิพิธภัณฑ์ดนตรีพื้นเมืองเกาหลีนันกเย (Nangye Korean Classical Music Museum) โฮมเพจ http://gugak.yd21.go.kr (เกาหลี) *VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม #Performance #History #Performance #family #Friend #Couple

 • เทศกาลการรบที่ยิ่งใหญ่แห่งฮันซาน

  าหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-55-644-5222 ผู้สนับสนุน/ ผู้จัดงาน ทงยอง-ซี/ มูลนิธิอนุสรณ์สถานการรบที่ยิ่งใหญ่แห่งฮันซาน แนะนำ การรบที่ยิ่งใหญ่แห่งฮันซาน (1592) เป็นหนึ่งในสี่สงครามทางทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ผู้เข้าชมเทศกาลนี้จะได้ร่วมเฉลิมฉลองงานครบรอบที่ยิ่งใหญ่ ยังจะได้เห็นแบบจำลองของ คอบุกซอน (เรือเต่า) ที่ออกแบบโดยนายพลอีซุนชิน และเรือที่ใช้โดยกองทัพเรือญี่ปุ่นในเวลานั้น นอกเหนือจากการเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้แล้วยังจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองทงยอง รวมทั้งยังมีโปรแกรมประสบการณ์ที่หลากหลายให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ระยะเวลาการแสดง 10-14 สิงหาคม2018 ระยะเวลาจัดแสดง แตกต่างตามโปรแกรม อายุผู้เข้าชม ไม่จำกัดอายุ การเดินทาง [บัสบัสด่วน /รถบัสระหว่างเมือง] ขึ้นรถบัสด่วนจากสถานีขนส่งคังนัมไปยังสถานีขนส่งทงยอง [รถบัส] ลงรถที่ป้ายจัตุรัสวัฒนธรรม รถบัสหมายเลข 101, 141, 200, 231, 301, 401, 420, 505, 530, 600 โฮมเพจ www.hansanf.org (เฉพาะภาษาเกาหลีเท่านั้น) #Gyeongsangnamdo #performance #Family #friend

 • ไทรโบวล์ (Tri-Bowl (트라이볼))

  #Incheon #Artandcraft #photopoint #performance #friends #single #lady

 • สมาคมอนุรักษ์การแสดงละครระบำหน้ากาก ฮาโฮ

  Hahoe Mask Dance Drama Performance (Hahoe Byeolsingut Exorcism) (하회별신굿탈놀이 상설공연) ระยะเวลา 6 มกราคม 2018 ~ 30 ธันวาคม 2018 ที่อยู่ 3-15, ฮาโฮจงกากิล, อันดงซี, คยองซังบุกโด สถานที่ เวทีแสดงระบำหน้ากาก หมู่บ้านอันดงฮาโฮ โทรศัพท์ • สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-54-854-3669 (เฉพาะภาษาเกาหลี) ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน สมาคมอนุรักษ์การแสดงละครระบำหน้ากาก ฮาโฮ (มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หมายเลข 69) แนะนำ การแสดงละครระบำหน้ากาก ฮาโฮ มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 800 ปี นำเสนอการแสดงโดยผสมผสานเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและความขัดแย้ง ระหว่างคนทั่วไปกับชนชั้นยังบัน (ขุนนาง) และ ซอนบี (นักปราชญ์) อันดงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของยังบัน ตั้งแต่ในสมัยก่อน โดยได้มีการจัดแสดงรำหน้ากากจากเมืองนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งประเทศเกาหลี การแสดงประกอบด้วยหกส่วน โดยเริ่มต้นจากสมัยราชวงศ์โครยอ เป็นการเสียดสียศถาบรรดาศักดิ์ของชนชั้นปกครองและความขัดแย้งทางสังคมอย่างรุ่นแรง พวกเขาพยายามที่จะลดส มีนาคม - ธันวาคม : วันพุธ - วันอาทิตย์ 14:00-15:00 น. * กิจกรรมพิเศษในวันหยุดราชการและสัปดาห์ท่องเที่ยว ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม ฟรี (แยกกับค่าเข้าชมหมู่บ้านฮาโฮ) ระยะเวลาการแสดง ประมาณ 60 นาที กิจกรรมเพิ่มเติม [หลังจบงานและช่วงเวลาถ่ายภาพ] โปรแกรมแบบกลุ่ม (จ่ายค่าโปรแกรมสำหรับกลุ่ม 15 คนหรือมากกว่า) - เรียนรู้การระบำหน้ากาก, อะคาเดมี่, เล่าเรื่องราวหน้ากากฮาโฮบยอลซิบกุด, ทำหน้ากาก ฯลฯ รายละเอียดโปรแกรม [มูดง มาดัง] [จูจี มาดัง] [แพ็คจอง มาดัง] [ฮัลมี มาดัง] [พากเยซึง มาดัง] [ยางบันซอนบี มาดัง] อายุผู้เข้าชม สามารถชมได้ทุกวัย การเดินทาง [รถบัส] จากสถานีขนส่งอันดง หรือสถานีอันดง ใช้รถบัสหมายเลข 46 ไปยังหมู่บ้านฮาโฮ แฟกซ์ +82-54-856-3664 โฮมเพจ hahoemask.co.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) * VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม #GyeongsangBukdo #Performance #Show #culture #family #friend #Couple

 • การแสดงสด คูกักแบบประยุกต์ ฟานทา-สติ๊ก

  ( Live Fusion Gukak Music Performance Fanta-Stick ) ระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2018 ที่อยู่ เลขที่ 120 ทงอิล-โร , จุง-กู, โซล สถานที่ เอ็นเอช อาร์ต ฮอลล์ (NH Art Hall) – โรงละคร ฟานทา-สติ๊ก โทรศัพท์ • สายด่วนการท่องเที่ยว1330: +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-2-3143-5959 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน แฮร่า อิงค์ (Haera Inc.) VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม #Seoul #Jung #Tongil #Performance #Family #friend

 • คุง เฟสติวัล แบทเทิล บี-บอย ซีซั่น 2

  -เดินตรงไปประมาณ 100 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนฮงอิก-โร -เดินต่อไปอีก 330 เมตร และเลี้ยวซ้าย ฝั่งหน้าประตูทางเข้าหลักมหาวิทยาลัยฮงอิก -ไปอีก 150 เมตร ด้านซ้ายมือจะเป็นตึกบริษัทยาซัมจิน -โรงละครอยู่ชั้นบี1 (B1) ของตึกบริษัทยาซัมจิน [รถประจำทาง] 1) รถประจำทางหมายเลข 273 ลงที่ป้ายตึกบริษัทยาซัมจิน 2) รถประจำทางหมายเลข 7011 หรือ 7737 ลงที่ป้ายโรงละครซันอูลลิม - เดินมุ่งหน้าไปทางประตูหลักของมหาวิทยาลัยฮงอิก ประมาณ 3 นาที โทรสาร +82-2-323-5295 โฮมเพจ www.koreadmc.co.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, สเปน) #Seoul #Hongdae #Performance #Family #friend

 • การแสดงศิลปะพื้นบ้านของเกาหลี

  The Korea House (Folk Performance) ระยะเวลา 12 มกราคม2015 ~ 31ธันวาคม 2018 ที่อยู่ 10, ทเว กเย-โร 36-กิล, ชุง-กู, โซล สถานที่ โรงละครศิลปะพื้นบ้าน ที่ เดอะโคเรีย เฮาส์ โทรศัพท์ • 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-2-2266-9101~3 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น) แนะนำ โคเรียเฮ้าส์ เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปะการแสดงศิลปะพื้นบ้านของเกาหลีมานานกว่า 20 ปีนำเสนอการแสดงดนตรีต่างๆ การเต้นรำในสนามรบและการเต้นรำพื้นบ้านเช่น พังมุลโนรี(การเต้นของชาวนา ), ทัลชุม (การเต้นระบำหน้ากาก), พันโซรี (การแสดงการขับร้องแบบดั้งเดิม) ซีนาวี (วงดนตรีแปดชิ้น ประกอบด้วย คอมุนโก, คายากึม, จิง, อาแชง, แฮกึม, พีรี, แทกึม และ ชังโก) ที่โคเรียเฮ้าส์ ผู้เข้าชมสามารถค้นพบความหลากหลายและความร่ำรวยทางดนตรีและศิลปะการแสดงของเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ถือครองสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับในระดับชาติ อาทิ อันซุกซอน,ปาร์ค บยองชอน และอีชุนฮี ที่ทำการแสดงแสดงบนเวที โดยการกำกับของผู้กำกับ ชองแจมัน ระยะเวลาการแสดง 18:30-19:30 / 20:30-21:30 * ปิดทุ VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม #Seoul #Junggu #Performance #history #family #friends

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

 • White Facebook Icon