1 result found

  • ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี เปิดแล้วที่สนามบินอินชอน เทอมินอล 2

    ท่านยังสามารถมาร่วมกิจกรรมถ่ายรูปกับมาสคอต “เพียงชาง 2018” ได้ตลาดช่วงโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาวนี้ ขัอมูลเพิ่มเติม ☞ เวลาทำการ : 07:00 – 22:00 / เปิดตลอดปี ☞ สถานที่ -ปีกทิศตะวันออก, ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี เทอมินอล 2 : เทอมินอล 2 บริเวณ ดิวตี้ฟรี ตรงข้ามเกตหมายเลข 253, ชั้น 3 -ปีกทิศตะวันตก, ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี เทอมินอล 2 : เทอมินอล 2 บริเวณ ดิวตี้ฟรี ตรงข้ามเกตหมายเลข 248, ชั้น 3 ☞ โปรแกรม : นิทรรศการ, โปรแกรมงานหัตกรรม (กระดาษอันจิ, วาดภาพพื้นบ้าน เป็นต้น ), อักษรจารึก , การทำอักษรเกาหลี, ลองสวมใส่ชุดฮันบก, สินค้าทางวัฒนธรรม *ให้บริการฟรีทั้งหมดสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น ☞ ภาษา: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน ☞ ศูนย์บริการลูกค้า สนามบินนานาชาติอินชอน : +82-2-1577-2600 (, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) ☞ เว็บไซต์สนามบินนานาชาติอินชอน : www.airport.kr(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) ☞ 1330 สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี : +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) ข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว #Incheon #IncheonAirport #History #artandcraft #family #friends #Kids

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon