43 items found

  • รถไฟใต้ดิน Subway

    ข้อมูลนี้ได้รับการอัพเดทครั้งล่าสุดเมื่อ 5 มีนาคม 2018 ข้อมูลอาจมีความแตกต่างสิ่งที่นำเสนอที่นี่ #Seoul #Busan #Daejeon #Daegu

  • บิบิมบับ - Bibimbap

    หมายถึง "ของปลอม" และ jesabap หมายถึงอาหารที่เสริฟในพิธีบรรพบุรุษ นักวิชาการของขงจื้อใน Andong, Jinju และ Deagu

  • วอนจู ไดนามิค แดนซ์ซิ่ง คาร์นิวัล

    และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม #Gangwondo #Wonju #Dangu