2 results found

  • เที่ยวผ่อนคลายกันที่ปากปล่องภูเขาไฟ Sangumburi

    🌾เที่ยวแบบฮิลลิ่งผ่อนคลายๆ ชมดอกหญ้า และวิวพระอาทิตย์ตก ที่ 🌋ปากปล่องภูเขาไฟซานกุมบูรี(Sangumburi Crater) ณ เกาะเชจู~ .

  • ทัวร์ 3 วันกับเกาะสวรรค์ เชจูโด

    วของสัตว์แมลงและพืชที่อาศัยอยู่ในป่า Gotjawal ลึกลับ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟมากมายในมุมต่าง ๆ ของสวนสนุกซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการทานอาหารกลางวัน Address: 1278-169, Beonyeong-ro, Jocheon-eup, Jeju-si, Jeju-do Travel time: approx. 1 hour from Seopjikoji Operating hours: summer 08:30-18:00 / winter 08:40-17:00 Admission: Adults 12,000 won / Teens 10,000 won / Children 8,000 won Website: theme.ecolandjeju.co.kr (Korean, English, Japanese, Chinese) 12:00 PM, ซันกุมบูรี Sangumburi เป็นรูปทรงภูเขาไฟที่มีรูปร่างผิดปกติและมีปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของภูเขา หลุมอุกกาบาตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และถึงแม้ว่าจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในปล่องภูเขาไฟในตอนนี้ แต่ก็สามารถสำรวจผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่ติดตั้งบนดาดฟ้าสังเกตการณ์ได้ กล้องโทรทรรศน์ที่สวยงามหันไปในสามทิศทางเพื่อดู Sangumburi มหาสมุทรรอบซองซานและยอดเขาฮัลลาซาน รอบ Sangumburi เป็นทุ่งกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยคลื่นของหญ้าเงิน ด้านล่างของทุ่งหญ้าสีเงินกว้างใหญ่แผ่กว้างออกไปเป็นที่ร

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon