2 items found

  • เที่ยวผ่อนคลายกันที่ปากปล่องภูเขาไฟ Sangumburi

    🌾เที่ยวแบบฮิลลิ่งผ่อนคลายๆ ชมดอกหญ้า และวิวพระอาทิตย์ตก ที่ 🌋ปากปล่องภูเขาไฟซานกุมบูรี(Sangumburi Crater #Jeju #Sangamburi #nature #photopoint #relax #nature #friends #couple #lady

  • ทัวร์ 3 วันกับเกาะสวรรค์ เชจูโด

    8,000 won Website: theme.ecolandjeju.co.kr (Korean, English, Japanese, Chinese) 12:00 PM, ซันกุมบูรี Sangumburi แต่ก็สามารถสำรวจผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่ติดตั้งบนดาดฟ้าสังเกตการณ์ได้ กล้องโทรทรรศน์ที่สวยงามหันไปในสามทิศทางเพื่อดู Sangumburi มหาสมุทรรอบซองซานและยอดเขาฮัลลาซาน รอบ Sangumburi เป็นทุ่งกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยคลื่นของหญ้าเงิน ด้านล่างของทุ่งหญ้าสีเงินกว้างใหญ่แผ่กว้างออกไปเป็นที่ราบสีเขียวที่งดงามของเชจู แดจังกึม (2003)” Address: 791, Seohong-dong, Seogwipo-si, Jeju-do Travel time: approx. 1 hour from Sangumburi