top of page

2 items found for "Jirisan"

  • ชมภูเขาหิมะขาวโพลนที่ Jirisan National Park

    ❄ ไปชมภูเขาหิมะขาวโพลนที่ 'อุทยานแห่งชาติจีรีซาน (Jirisan National Park, 지리산국립공원)' ในจังหวัดคยองซังนัมโด ~~✨ 🌳 'Jirisan National Park' กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหลังจากที่ซีรีส์ดังของช่อง tvN เรื่อง Jirisan (2021) ออนแอร์ออกไปในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา🎬 ซึ่ง 'Jirisan National Park' แห่งนี้ตั้งอยู่ในภาคใต้ของเกาหลี Terminal, 남원시외버스터미널) >> จากนั้นให้เปลี่ยนไปนั่งรถเมล์สายยูกโมจอง >> ลงที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติจีรีซาน (Jirisan #Jirisan #Cheonhwangbong #Gyeongsangnamdo #지리산국립공원 #천황봉 #경상남도

  • พิกัดน่าเที่ยวสำหรับเดือนมกราคมนี้ ในจังหวัดชอลลาบุกโด ~~

    ดุลเรกิล – วัดซุงนิมซา – โบสถ์คาทอลิกนาบาวี – หมู่บ้านซองดังโพ ยอดเขานัมวอน จีรีซาน บาแรบง (Namwon Jirisan

bottom of page