สถานี Yeongju

Updated: Jul 8, 2020

Yeongju Station (영주역)


สถานี Yeongju เป็นสถานีรถไฟบนสาย Jungang, Yeongdong Line และ Gyeongbuk Line


ที่อยู่

64, Seonbi-ro, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do

로영주시선비로 64 (휴천동)


ชนิด

รถไฟด่วน


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-1544-7788 (ศูนย์บริการลูกค้า) / สถานี Yeongju + 82-54-633-7788, + 82-1544-7788,1588-7788


โฮมเพจ

www.letskorail.com

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

 

#Gyeongsangbukdo #Transportation