สถานี Yeongju

Updated: Jul 8, 2020

Yeongju Station (영주역)


สถานี Yeongju เป็นสถานีรถไฟบนสาย Jungang, Yeongdong Line และ Gyeongbuk Line


ที่อยู่

64, Seonbi-ro, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do

로영주시선비로 64 (휴천동)


ชนิด

รถไฟด่วน


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-1544-7788 (ศูนย์บริการลูกค้า) / สถานี Yeongju + 82-54-633-7788, + 82-1544-7788,1588-7788


โฮมเพจ

www.letskorail.com

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

#Gyeongsangbukdo #Transportation

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon