เทศกาลยอจู โอกก นารู (Yeoju Ogok Naru Festival)

Updated: Jan 28, 2019

(Yeoju Ogok Naru Festival)


ระยะเวลา

26-28 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

เลขที่ 7 ชึลลึกซากิล ยอจู-ชี , คยองกี-โด


สถานที่

บริเวณวัด ชิลรึกซา รีสอร์ท


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว1330: +82-2-1330 (เกาหลี,อังกฤษ,ญี่ปุ่น,จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : +82-31-887-3716, 3718


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองยอจู / มูลนิธิวัฒนธรรมเซจง


แนะนำ

เทศกาลยอจู โอกก นารู จัดขึ้นที่บริเวณรอบๆวัดชิลรึกซา รีสอร์ท ภายในงานมีการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าพื้นเมืองของยอจู อาทิเช่น ข้าวสาร, มันเทศ, ถั่วและผลไม้ต่างๆ


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาจัดแสดง

ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม


โปรแกรม

- นารูทอ : เทศกาลวัฒนธรรมเกาหลี แม่น้ำนัมฮัน - นารูมาดัง : การละเล่นมาดังกึก , การแสดงมายากล และอื่นๆ - นารูเก : พักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำ - ฟาร์มสัตว์ : สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสัตว์ต่างๆ

-ตลาดโอกก : ตลาดที่ขายสินค้าเกษตรแบบพิเศษ - โฟล์คมาดัง : เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน - จันชี มาดัง : อาหารหลากหลาย - ไร่มันเทศ : เก็บเกี่ยวมันเทศและรับประทานมันเทศเผา


อายุผู้เข้าชม

ไม่จำกัดอายุ


การเดินทาง

[รถด่วนโดยสาร/รถโดยสารระหว่างเมือง] จากสถานีขนส่งรถด่วนกรุงโซลหรือสถานีขนส่งดงโซล ขึ้นรถโดยสารระหว่างเมืองปลายทางเมืองยอจู

[รถประจำทาง]

ขึ้นรถประจำทางหมายเลข 991,993หรือ 992-1 จากป้ายรถประจำทางหน้าที่ทำการไปรษณีย์ลงที่ป้ายรถประจำทางวัดชิลรึกซา

[รถแท็กซี่] ประมาณ 10 นาที จากสถานีขนส่งยอจู

โฮมเพจ

yjfestival.or.kr (เกาหลี)


! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม

#Gyeonggido #Festival #History #family #friends

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon