เทศกาลยอจู โอกก นารู (Yeoju Ogok Naru Festival)

Updated: Jan 28, 2019

(Yeoju Ogok Naru Festival)


ระยะเวลา

26-28 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

เลขที่ 7 ชึลลึกซากิล ยอจู-ชี , คยองกี-โด


สถานที่

บริเวณวัด ชิลรึกซา รีสอร์ท


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว1330: +82-2-1330 (เกาหลี,อังกฤษ,ญี่ปุ่น,จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : +82-31-887-3716, 3718


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองยอจู / มูลนิธิวัฒนธรรมเซจง


แนะนำ

เทศกาลยอจู โอกก นารู จัดขึ้นที่บริเวณรอบๆวัดชิลรึกซา รีสอร์ท ภายในงานมีการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าพื้นเมืองของยอจู อาทิเช่น ข้าวสาร, มันเทศ, ถั่วและผลไม้ต่างๆ


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาจัดแสดง

ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม


โปรแกรม

- นารูทอ : เทศกาลวัฒนธรรมเกาหลี แม่น้ำนัมฮัน - นารูมาดัง : การละเล่นมาดังกึก , การแสดงมายากล และอื่นๆ - นารูเก : พักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำ - ฟาร์มสัตว์ : สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสัตว์ต่างๆ

-ตลาดโอกก : ตลาดที่ขายสินค้าเกษตรแบบพิเศษ - โฟล์คมาดัง : เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน - จันชี มาดัง : อาหารหลากหลาย - ไร่มันเทศ : เก็บเกี่ยวมันเทศและรับประทานมันเทศเผา


อายุผู้เข้าชม

ไม่จำกัดอายุ


การเดินทาง

[รถด่วนโดยสาร/รถโดยสารระหว่างเมือง] จากสถานีขนส่งรถด่วนกรุงโซลหรือสถานีขนส่งดงโซล ขึ้นรถโดยสารระหว่างเมืองปลายทางเมืองยอจู

[รถประจำทาง]

ขึ้นรถประจำทางหมายเลข 991,993หรือ 992-1 จากป้ายรถประจำทางหน้าที่ทำการไปรษณีย์ลงที่ป้ายรถประจำทางวัดชิลรึกซา

[รถแท็กซี่] ประมาณ 10 นาที จากสถานีขนส่งยอจู

โฮมเพจ

yjfestival.or.kr (เกาหลี)


! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม

 

#Gyeonggido #Festival #History #family #friends