บ้านประวัติศาสตร์ Unjoru

Updated: Jul 8, 2020

Unjoru Historic House (구례 운조루 고택)


เปิดให้เข้าชมทั่วไป แต่ยังคงถูกปิดตามสถานการณ์ส่วนบุคคลของเจ้าของ


ที่อยู่

59, Unjoru-gil, Gurye-gun, Jeollanam-do

전라남도구례군토지면운조루길 59


ชนิด

บ้านเก่า / บ้านเกิด / หมู่บ้านพื้นเมือง


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-61-781-2644

+ 82-10-8904-2644, + 82-61-780-2225


โฮมเพจ

www.unjoru.net (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)

www.cha.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

#Jeollanamdo #History

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon