บ้านประวัติศาสตร์ Unjoru

Updated: Jul 8, 2020

Unjoru Historic House (구례 운조루 고택)


เปิดให้เข้าชมทั่วไป แต่ยังคงถูกปิดตามสถานการณ์ส่วนบุคคลของเจ้าของ


ที่อยู่

59, Unjoru-gil, Gurye-gun, Jeollanam-do

전라남도구례군토지면운조루길 59


ชนิด

บ้านเก่า / บ้านเกิด / หมู่บ้านพื้นเมือง


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-61-781-2644

+ 82-10-8904-2644, + 82-61-780-2225


โฮมเพจ

www.unjoru.net (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)

www.cha.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

 

#Jeollanamdo #History