หอชมวิว อ่าวซุนชอนมัน ยงซาน (Suncheonman Bay Yongsan Observatory)

Updated: Jul 8, 2020

Suncheonman Bay Yongsan Observatory (순천만 용산전망대)


ที่อยู่

513-25, Suncheonman-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do

전라남도순천시순천만길 513-25 (대대동)


ชนิด

ไฮไลท์ทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรม


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-61-749-6052


โฮมเพจ

www.suncheonbay.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

 

#Jeollanamdo #Nature #photopoint