หอชมวิว อ่าวซุนชอนมัน ยงซาน (Suncheonman Bay Yongsan Observatory)

Updated: Jul 8, 2020

Suncheonman Bay Yongsan Observatory (순천만 용산전망대)


ที่อยู่

513-25, Suncheonman-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do

전라남도순천시순천만길 513-25 (대대동)


ชนิด

ไฮไลท์ทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรม


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-61-749-6052


โฮมเพจ

www.suncheonbay.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

#Jeollanamdo #Nature #photopoint

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon