เทศกาลชีฮึง แคดโกล Siheung Gaetgol Festival (시흥갯골축제)ประกาศ

* เทศกาลนี้จะจัดขึ้นทางออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ระยะเวลา

09.16.2020 ~ 10.30.2020

สถานที่

ออนไลน์

โทรศัพท์

- สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : + 82-31-310-6749


ผู้ให้การสนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองชีฮึง / คณะกรรมการจัดงานเทศการชีฮึง แคดโกล


แนะนำ

เทศกาลชีฮึง แกดโกล (Siheung Gaetgol Festival) นำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาผ่านธรรมชาติอันงดงามของสวนสาธารณะนิเวศแกดโล (Gaetgol Ecology Park) ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิด 'สนามเด็กเล่นแห่งศิลปะและระบบนิเวศวิทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก' เทศกาลนี้เปรียบเสมือนห้องเรียนที่สอนเรื่องธรรมชาติและมนุษยชาติโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน


โปรแกรม

[โปรแกรมหลัก]

- Gaetgol Family Run, Gaetgol Playground


[โซนประสบการณ์]

- Salt Playground, Gaetgol Playground, Reed Playground, Forest & Grass Playground, Autumn Flowers Playground, Insect Playground


[การแสดง]

- Acoustic music festival, Forest Performance Stage, Salt Storage Puppet Show, Swimming Pool Art Theater, Siheung Dancer Rapper Singer


* โปรแกรมและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง


การเข้าร่วม / ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ฟรี (ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามโปรแกรม)


ระยะเวลา

แตกต่างกันไปตามโปรแกรม

อายุ

เปิดให้เข้าชมทุกเพศทุกวัย

โฮมเพจ

www.sgfestival.com