เทศกาลชีฮึง แคดโกล Siheung Gaetgol Festival (시흥갯골축제)ประกาศ

* เทศกาลนี้จะจัดขึ้นทางออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ระยะเวลา

09.16.2020 ~ 10.30.2020

สถานที่

ออนไลน์

โทรศัพท์

- สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : + 82-31-310-6749


ผู้ให้การสนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองชีฮึง / คณะกรรมการจัดงานเทศการชีฮึง แคดโกล


แนะนำ

เทศกาลชีฮึง แกดโกล (Siheung Gaetgol Festival) นำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาผ่านธรรมชาติอันงดงามของสวนสาธารณะนิเวศแกดโล (Gaetgol Ecology Park) ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิด 'สนามเด็กเล่นแห่งศิลปะและระบบนิเวศวิทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก' เทศกาลนี้เปรียบเสมือนห้องเรียนที่สอนเรื่องธรรมชาติและมนุษยชาติโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน


โปรแกรม

[โปรแกรมหลัก]

- Gaetgol Family Run, Gaetgol Playground


[โซนประสบการณ์]

- Salt Playground, Gaetgol Playground, Reed Playground, Forest & Grass Playground, Autumn Flowers Playground, Insect Playground


[การแสดง]

- Acoustic music festival, Forest Performance Stage, Salt Storage Puppet Show, Swimming Pool Art Theater, Siheung Dancer Rapper Singer


* โปรแกรมและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง


การเข้าร่วม / ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม

ฟรี (ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปตามโปรแกรม)


ระยะเวลา

แตกต่างกันไปตามโปรแกรม

อายุ

เปิดให้เข้าชมทุกเพศทุกวัย

โฮมเพจ

www.sgfestival.com


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon