เทศกาลถ่ายภาพกรุงโซล (Seoul Photo Festival)

Updated: Jul 8, 2020


เทศกาลภาพถ่ายกรุงโซลจัดขึ้นโดย The participation of citizens of Seoul and Seoul Museum of Art นิทรรศการจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ BukSeoul ห้องจัดแสดงผลงาน Changdong และ SeMA storage facility.มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและสื่อสารผ่านทางภาพถ่าย ที่ทางหอศิลป์ได้รวบรวมภาพถ่ายที่แสดงถึงความเป็นท้องถิ่น ภาพถ่ายของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนถึงผลกระทบผ่านภาพถ่ายต่างๆที่จัดแสดงPeriod : 12.01.2018 ~ 02.10.2019

Address : 1238, Dongil-ro, Nowon-gu, Seoul Location : Buk Seoul Museum of Art

Telephone

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-2-706-6751

Sponsors / Management : Seoul-si, Seoul Museum

Admission/Participation Fees : Free

Age Limit : Open to visitors of all ages.#Seoul #korea #activity #photo #photopoint #Festival

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon