เทศกาลถ่ายภาพกรุงโซล (Seoul Photo Festival)

Updated: Jul 8, 2020


เทศกาลภาพถ่ายกรุงโซลจัดขึ้นโดย The participation of citizens of Seoul and Seoul Museum of Art นิทรรศการจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ BukSeoul ห้องจัดแสดงผลงาน Changdong และ SeMA storage facility.มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและสื่อสารผ่านทางภาพถ่าย ที่ทางหอศิลป์ได้รวบรวมภาพถ่ายที่แสดงถึงความเป็นท้องถิ่น ภาพถ่ายของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนถึงผลกระทบผ่านภาพถ่ายต่างๆที่จัดแสดงPeriod : 12.01.2018 ~ 02.10.2019

Address : 1238, Dongil-ro, Nowon-gu, Seoul Location : Buk Seoul Museum of Art

Telephone

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-2-706-6751

Sponsors / Management : Seoul-si, Seoul Museum

Admission/Participation Fees : Free

Age Limit : Open to visitors of all ages.#Seoul #korea #activity #photo #photopoint #Festival