สวนสาธารณะ แม่น้ำ Sejong

Updated: Jul 8, 2020

Sejong Lake Park (세종호수공원)


Address

216, Dasom-ro, Yeongi-myeon, Sejong-si 세종특별자치시 연기면 다솜로 216 (어진동)


Type

Parks


Inquiries

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-44-301-3622

 

#Sejong #Nature