วัดซัมกวางซา (Samgwangsa Temple (삼광사))

Updated: Feb 7, 2020
ก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2529 วัดซัมกวางซา เป็นเมือง Cheontae แห่งที่สองตั้งอยู่ที่ Choeup-dong, Busanjin-gu, Busan วัดตั้งอยู่ที่เนินเขาของภูเขา Baekyang เพื่อให้ทุกพื้นที่ของเมืองปูซานสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วด้วยแสงแดดยามเช้าอันสดใส เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออธิษฐานและดำเนินการตามหลักศาสนาพุทธในทุกๆวัน


เปิดตลอดทั้งปี


ที่จอดรถ/ห้องน้ำ

- มีบริการ


ที่อยู่ 77, Choeupcheon-ro 43beon-gil, Busanjin-gu, Busan 부산광역시 부산진구 초읍천로43번길 77 (초읍동)

ประเภท Temples/ Religious Sites

Inquiries

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-51-808-7111


* VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.

#Busan #SamgwangsaTemple #photopoint #삼광사 #Family

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon