การแสดงดนตรีของคณะนันกเย คูกัก

Updated: Jan 14, 2019

Regular Performances of Nangye Gugak Troupe (난계국악단 상설공연)

ระยะเวลา 6 มกราคม- 29 ธันวาคม


ที่อยู่ เลขที่ 33, คูกัค-โร, 1-กิล, ชิมชอน-มยอน, ยองดง-กุน, ชุงชองบุคโด


สถานที่ หมู่บ้านยงดงคูกัก อูรี โซรีฮอลล์


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-43-740-3224


ผู้สนับสนุน/ผู้จัดงาน อำเภอยองดง / อำเภอยองดง


แนะนำ

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งจิตวิญญาณแก่ นันกเย ปาร์ค ยอน,ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของบุคคลในตำนานด้านคูกัก (ดนตรีประจำชาติ)ร่วมกับวัง ซานักและอูรึก ที่อำเภอยองดง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนันกเยได้จัดงานการแสดงดนตรีประจำชาติของคณะนันกเยโดยมีกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวเป็นผู้สนับสนุนหลัก คณะนันกเย คูกักนั้น เป็นคณะนักดนตรีประจำชาติ(คูกัก)คณะแรกในระดับอำเภอ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1991 เพื่อระลึกถึงนันกเย คณะนันกเยเริ่มเปิดการแสดงครั้งแรกในปี ค.ศ.1994 ในงานเทศกาลดนตรี คูกัก ออเคสตร้าแห่งชาติ (the National Gugak Orchestral Music Festival) และเปิดแสดงกว่า100 รอบการแสดงในทุกๆปี ในขณะเดียวกันในปี ค.ศ.2000 ได้ทำการเปิดพิพิธภัณฑ์ดนตรีประจำชาตินันกเยและเปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีประจำชาตินันกเยขึ้นในปี ค.ศ.2006 ตามลำดับ ส่งผลให้เมืองยองดงได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของดนตรีประจำชาติเกาหลีอีกด้วย การแสดงโดยทั่วไปจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ ที่หมู่บ้านยงดง คูกัก โดยมุ่งเน้นให้คนทั่วไปได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของดนตรีประจำชาติมากขึ้น


โปรแกรม

การแสดงดนตรีของคณะนันกเย คูกัก เพื่อรำลึกถึงนันเยนั้น จัดขึ้นทุกวันเสาร์ โดยมีการบรรเลงเพลงหลากหลายแนว ผสมผสานดนตรีประจำชาติกับเพลงร่วมสมัย และเพลงป๊อปเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม นอกจากนั้นแล้วผู้ชมยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ดนตรีประจำชาตินันกเยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนันกเย ปาร์ค ยอนและเครื่องดนตรีคูกัก อีกทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและดนตรีประจำชาติเกาหลีได้อีกด้วย คณะนันกเย คูกักเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความงดงามไพเราะของดนตรีประจำชาติตั้งแต่ปี ค.ศ.2007 เมื่อเริ่มมีการจัดแสดงในประเทศต่างๆ อาทิเช่น ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา จนการแสดงของพวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศเกาหลีด้านการแสดงดนตรีประจำชาติ(คูกัก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแสดงของคณะนันกเย คูกัก เริ่มขึ้นในปี ค.ศ.2008 เพื่อรำลึกถึง นันกเย ปาร์ค ยอน นักดนตรีคนสำคัญ ซึ่งเกิดที่เมืองยองดง จากการผสมผสานกันของดนตรีประจำชาติกับท่วงทำนองเพลงร่วมสมัยทำให้พวกเขาเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง การสอดประสานกันของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่ร่วมบรรเลงโดยวงออเคสตร้าซึ่งจะนำผู้ชมเต็มอิ่มไปกับชุดการแสดง และในบางครั้งก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมโดยการเชิญนักร้องที่มีชื่อเสียงและนักร้องโอเปร่ามาร่วมแสดงด้วย ในคณะนักดนตรีไม่ได้มีข้อจำกัดมากมายนัก พวกเขาทุกคนแสดงเพราะความรักในเสียงดนตรี ใครก็ตามไม่ว่าจะเพศไหน อายุเท่าไหร่ ทุกคนสามารถสัมผัสและเพลิดเพลินไปกับดนตรีประจำชาติเกาหลีได้


นักแสดง คณะนักดนตรี นันกเยคูกัก แห่งอำเภอยองดง


ระยะเวลาจัดแสดง วันเสาร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน เวลา 15.00-15.40 น..

ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการแสดง ประมาณ 40 นาที

โปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติม [โปรแกรมสำหรับ 1 วัน]

-เล่นเครื่องดนตรีประจำชาติ(คูกัก) , ตีกลองแบบดั้งเดิม, เล่นเกมส์พื้นบ้าน, ตีกลองแบบดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตีกลองชองโอ, แต่งกายแบบนักแสดงคูกัก, ทำเครื่องดนตรีคูกัก

[โปรแกรมแบบค้างคืน] -สำหรับ 2-3 วัน เพื่อเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม


รายละเอียดโปรแกรม

[การแสดงดนตรีของคณะนันกเย คูกัก] - การแสดงดนตรีด้วยแนวเพลงที่หลากหลาย : การบรรเลงเพลงในแบบประยุกต์ (fusion –style)และแบบดั้งเดิม (เปิดแสดงทุกๆ 2 อาทิตย์)

-ไม่เพียงแต่การแสดงดนตรีประจำชาติ(คูกัก)เท่านั้น ยังมีการร้องเพลงพื้นเมืองและการขับกล่อมด้วยบทเพลงในแบบของพันโซรีอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดถูกนำเสนอในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างดนตรีดั้งเดิมและดนตรีร่วมสมัย การแสดงคูกักในบทเพลงร่วมสมัยและในรูปแบบของการร้องโอเปร่า


การเข้าร่วม

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็ปไซต์ยองดง คูกัก, แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และทางสื่อต่างๆ อาทิเช่น โทรทัศน์ วิทยุ


อายุผู้เข้าชม

ไม่จำกัดอายุ


การเดินทาง

[รถประจำทาง]

ขึ้นรถบัสจากสถานีขนส่งดงโซล (Dong Seoul Bus Terminal) ปลายทางที่เมืองยองดง -จากสถานีขนส่งยองดงนั่งรถบัสประจำทางสายนงออชน ปลายทางที่โกดง-รี และลงรถที่ป้าย พิพิธภัณฑ์ดนตรีพื้นเมืองเกาหลีนันกเย (Nangye Korean Classical Music Museum)

โฮมเพจ

http://gugak.yd21.go.kr (เกาหลี)


*VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

#Performance #History #Performance #family #Friend #Couple

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon