ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลท (Lotte Premium Outlet)

Updated: Jan 17, 2019


เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่รวมแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ฺระดับโลกอย่าง IKEA และ COSTCO ไว้ในที่เดียวกัน ที่นี่เป็นจุดตัดผ่านของทางด่วนขนาดใหญ่ทั้ง 4 สาย จึงสามารถเดินทางมาได้ง่ายๆ หรือสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูง KTX สถานีควังมยอง ก็จะประหยัดและสะดวกสบายกว่า


ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ website http://store.lotteshopping.com/

#Lotte #shopping #lady

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon