เขื่อนกันคลื่นชูมุนจิน Jumunjin Breakwater (주문진 방사제)

Updated: Feb 7, 2020

เขื่อนกันคลื่นชูมุนจิน


Jumunjin Breakwater สร้างขึ้นเพื่อป้องกันชายฝั่งจากผลกระทบจากการกัดเซาะและการล่องลอยในแนวยาว มันกลายเป็นสถานที่ยอดนิยมหลังจากการปรากฏตัวครั้งแรกในละครโทรทัศน์เรื่อง "Goblin: The Lonely and Great God (2016) " เนื่องจากผู้ชมหลาย ๆ คนหวังว่าจะได้ถ่ายภาพ ที่เดียวกันกับฉากในละคร
ที่อยู่ 1609, Haean-ro, Gangneung-si, Gangwon-do

ประเภท

Seasides/ Beaches/ Islands

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese)


* VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.

#Gangwondo #JumunjinBreakwater #주문진방사제 #nature #Family #Friend #Couple #Lady