สวนสัตว์จอนจู (Jeonju Zoo (전주동물원))

Updated: Jan 29, 2019ประกาศ

การเข้าถึงที่ จำกัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ AI

* ระยะเวลา: 22 พฤศจิกายน 2560 - จนกว่าจะมีประกาศ


ที่ตั้ง

68, Sori-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 전라북도 전주시 덕진구 소리로 68 (덕진동)


ประเภท

สวนสาธารณะ


ติดต่อ

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-63-281-6759


เว็บไซต์

zoo.jeonju.go.kr (Korean only)

 

#Jeollabukdo #AmusementPark