สวนสัตว์จอนจู (Jeonju Zoo (전주동물원))

Updated: Jan 29, 2019ประกาศ

การเข้าถึงที่ จำกัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ AI

* ระยะเวลา: 22 พฤศจิกายน 2560 - จนกว่าจะมีประกาศ


ที่ตั้ง

68, Sori-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 전라북도 전주시 덕진구 소리로 68 (덕진동)


ประเภท

สวนสาธารณะ


ติดต่อ

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-63-281-6759


เว็บไซต์

zoo.jeonju.go.kr (Korean only)

#Jeollabukdo #AmusementPark

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon