จอนจู #11 : Jeondong Cathedral โบสถ์คริสต์แห่งแรกของเกาหลี

Updated: Jan 28, 2019

Jeonju #11 Jeondong Cathedral

รีวิว : Jeondong Cathedral เมืองจอนจู โบสถ์คริสต์แห่งแรกของเกาหลี


Jeondong Cathedral (전주 전동성당) เมืองจอนจู ในอดีตยุคราชวงศ์โชซอนเกาหลีใต้  ไม่อนุญาตให้มีการนับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้นผู้ใดที่นับถือศาสนาคริสต์ก็จะถูกลงโทษอย่างหนัก โดยมีผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนา Yun Ji-chung (Paul) และ Kwun Sang-yon (James) เสียชีวิตในปี 1791 และ Yu hang-geom (Augustine) และ Yun Ji-heon (Francis) เสียชีวิตในปี 1801 เพราะนับถือศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมา… ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ในปี ค.ศ. 1891 พระคาทอลิกชาวฝรั่งเศส Xavier Baudounet จึงรวบรวมเงินและขอซื้อที่ดินที่เคยใช้เป็นจุดลงโทษผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ เพื่อที่จะสร้าง Jeondong Cathedral ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สละชีพเพื่อศาสนาคนแรกที่เสียชีวิตJeondong Cathedral เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.  1908 ภายใต้การออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างโดย พระคาทอลิก Poinel ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบ โบสถ์คาทอลิก Myeongdong ในกรุงโซล ภายในโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมสมัยโรมาเนสก์ ก่อสร้างเสร็จในปี 1914Jeondong Cathedral เมืองจอนจู โบสถ์คริสต์แห่งแรกของเกาหลี และได้รับการยกย่องให้เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในเกาหลีระหว่างที่ก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ เป็นช่วงเวลาที่ เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น ป้อมปราการ  Jeonjueupseong Fortress ประจำเมืองจอนจู ได้ถูกทหารญี่ปุ่นทำลาย ชาวบ้านจึงนำช่วยกันนำซากอิฐของป้อมปราการ Jeonjueupseong  นำมาสร้างโบสถ์ Jeondong Cathedral แห่งนี้โบสถน์แห่งนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของวัฒนธรรมเกาหลีแบบผสมกับศิลปสถาปัตยกรรมสมัยโรมาเนสก์ในแบบวัฒนธรรมตะวันตกโบสถ์ Jeondong Cathedral มีบริเวณกว้าง มีอาคารหลายอาคารในพื้นที่เดียวกัน มีลานกิจกรรม ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโบราณ (Jeonju Hanok Village) ใกล้กับประตูเมือง Pungnammun Gate 전주 풍남문


ประตูเมือง Pungnammun Gate 전주 풍남문ความโดดเด่นของ โบสถ์ ที่มองจากวงเวียนประตูเมือง Pungnammun Gate 전주 풍남문


ความสง่างามของ โบสถ์ ที่มองจาก ศาลเจ้า “คยองกีจอน” (Gyeonggijeon)อาคารที่อยู่ภายในบริเวณ โบสถ์ Jeondong Cathedral


สนับสนุนการเดินทางโดย : การบินไทยบิน ตรงสู่กรุงโซล และ ปูซาน เว็บไซต์ : http://www.thaiairways.com/ Fanpage : https://www.facebook.com/ThaiAirways.TH/

แหล่งรวมข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลี อ่านเพิ่มที่ … Website : www.koreafanclub.com Instagram : www.instagram.com/koreafanclub Fanpage ลุงเด้งป้าไก่ : www.facebook.com/uncledeng YouTube ช่องท่องเที่ยวโดยลุงเด้งป้าไก่ -> https://goo.gl/SLXeyh

#Jeollabukdo #Jeonju #JeondongCathedral #Relax #History #family #Friends #Couple

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon