ศูนย์แสดงนิทรรศการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อินชอน

Updated: Jan 29, 2019

Incheon Open Port Modern Architecture Exhibition Center (인천개항장 근대건축전시관)


ศูนย์แสดงนิทรรศการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เปิดพอร์ตอินชอนมีไดโอราม่าและภาพถ่ายของอินชอนในช่วงเวลาของการเปิดท่าเรือ ตัวอาคารเป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์นั้นเคยถูกใช้เป็นธนาคารในปี 1936 มันเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่เหลือเพียงไม่กี่หลังหลังจากการทำลายล้างที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเกาหลี


ที่ตั้ง :

77, Sinpo-ro 23beon-gil, Jung-gu, Incheon 인천광역시 중구 신포로23번길 77 (중앙동2가)


ประเภท :

ทัวร์อุตสาหกรรม


ติดต่อ :

1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) For more info: +82-32-760-7862


เว็บไซต์ :

www.icjgss.or.kr (Korean only)

เวลาทำการ 09:00-18:00

ค่าเข้า รายบุคคล – ผู้ใหญ่ 500 won / วัยรุ่น 300 won / เด็ก 200 won เป็นกลุ่ม – ผู้ใหญ่ 300 won / วัยรุ่น 200 won / เด็ก 100 won

ห้องน้ำ มี


#Incheon #artandcraft #exhibition #museum #single