ศูนย์แสดงนิทรรศการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อินชอน

Updated: Jan 29, 2019

Incheon Open Port Modern Architecture Exhibition Center (인천개항장 근대건축전시관)


ศูนย์แสดงนิทรรศการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เปิดพอร์ตอินชอนมีไดโอราม่าและภาพถ่ายของอินชอนในช่วงเวลาของการเปิดท่าเรือ ตัวอาคารเป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์นั้นเคยถูกใช้เป็นธนาคารในปี 1936 มันเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่เหลือเพียงไม่กี่หลังหลังจากการทำลายล้างที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเกาหลี


ที่ตั้ง :

77, Sinpo-ro 23beon-gil, Jung-gu, Incheon 인천광역시 중구 신포로23번길 77 (중앙동2가)


ประเภท :

ทัวร์อุตสาหกรรม


ติดต่อ :

1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) For more info: +82-32-760-7862


เว็บไซต์ :

www.icjgss.or.kr (Korean only)

เวลาทำการ 09:00-18:00

ค่าเข้า รายบุคคล – ผู้ใหญ่ 500 won / วัยรุ่น 300 won / เด็ก 200 won เป็นกลุ่ม – ผู้ใหญ่ 300 won / วัยรุ่น 200 won / เด็ก 100 won

ห้องน้ำ มี


#Incheon #artandcraft #exhibition #museum #single

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon