ทะเลสาบควางจูโฮ (Gwangjuho Lake (광주호))

Updated: Jan 31, 2019


ที่อยู่

Chunghyo-dong, Buk-gu, Gwangju 광주광역시 북구 충효동 , 전라남도 담양군 고서면 광주호


ชนิด

ทะเลสาบ / แม่น้ำ / ถ้ำ


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-62-233-9370


#Jeollanamdo #Nature

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon