ทะเลสาบควางจูโฮ (Gwangjuho Lake (광주호))

Updated: Jan 31, 2019


ที่อยู่

Chunghyo-dong, Buk-gu, Gwangju 광주광역시 북구 충효동 , 전라남도 담양군 고서면 광주호


ชนิด

ทะเลสาบ / แม่น้ำ / ถ้ำ


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-62-233-9370


 

#Jeollanamdo #Nature