พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านควางจู (Gwangju Folk Museum (광주시립민속박물관))

Updated: Jan 31, 2019ที่อยู่

48-25, Seoha-ro, Buk-gu, Gwangju 광주광역시 북구 서하로 48-25 (용봉동)


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-62-613-5337


เวลาทำการ

09: 00-18: 00

* การรับเข้าครั้งสุดท้ายคือ 30 นาทีก่อนปิดทำการ


ปิด

วันจันทร์วันปีใหม่วันถัดจากวันหยุดประจำชาติ

 

#Jeollanamdo #Museum