พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านควางจู (Gwangju Folk Museum (광주시립민속박물관))

Updated: Jan 31, 2019ที่อยู่

48-25, Seoha-ro, Buk-gu, Gwangju 광주광역시 북구 서하로 48-25 (용봉동)


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-62-613-5337


เวลาทำการ

09: 00-18: 00

* การรับเข้าครั้งสุดท้ายคือ 30 นาทีก่อนปิดทำการ


ปิด

วันจันทร์วันปีใหม่วันถัดจากวันหยุดประจำชาติ

#Jeollanamdo #Museum

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon