สถานีกิมเจ (Gimje Station (김제역))

Updated: Jan 30, 2019


ในฐานะกษัตริย์ Gyeong-deok ใน 757 (16 ปีหลังจากการพิจารณาคดีเมื่ออายุรวม Silla) เปลี่ยนระบบการบริหารเป็นสไตล์จีนเพื่อเสริมสร้างพลังท้องถิ่น 'Ju', 'Gun' และ 'Hyeon' ซึ่งเป็น Hanja (อักษรจีน). ตั้งแต่นั้นมา 'Byeokgol' ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 'Gimje' ซึ่งหมายถึงทุ่งทองคำและทำให้ชื่อสถานี 'Gimje Station'


ที่อยู่

198, Duwol-ro, Gimje-si, Jeollabuk-do

전라북도김제시두월로 198 (신풍동)


ชนิด

ด่วน


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Gimje Station + 82-63-542-7788

ARS + 82-1544-7788 + 82-1588-7788


โฮมเพจ

www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

#Jeollabukdo #Transprtation

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon