ถนน Geumnam-ro

Updated: Jan 31, 2019

Geumnam-ro Street (금남로)


ที่อยู่

Geumnan-ro, Dong-gu, Gwangju 광주광역시 동구 금남로 일대 (금남로5가)


ชนิด

คนอื่น ๆ


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-62-760-2723

 

#Jeollanamdo