ถนน Geumnam-ro

Updated: Jan 31, 2019

Geumnam-ro Street (금남로)


ที่อยู่

Geumnan-ro, Dong-gu, Gwangju 광주광역시 동구 금남로 일대 (금남로5가)


ชนิด

คนอื่น ๆ


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-62-760-2723

#Jeollanamdo

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon