สนามบินอินชอน (Flights : Incheon International Airport)

Updated: Jul 8, 2020

ที่ตั้ง

272, Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon (인천광역시 중구 공항로 272)


สนามบินอินชอนเปิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2544 เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเกตเวย์หลักสำหรับนักเดินทางเยือนเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินนานาชาติอินชอนได้รับการจัดอันดับที่หนึ่งเป็นเวลาสองปีติดต่อกันโดย ASQ (Airport Service Quality - ASQ) ณ ปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีเที่ยวบินไปยัง 187 เมืองใน 58 ประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน 85 สายการบิน สนามบินให้บริการผู้โดยสารกว่า 62 ล้านคนในปีพ. ศ. 2560 และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสามท่าอากาศยานชั้นนำที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าที่คึกคักที่สุด เพื่อที่จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่นักเดินทางท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนได้เปิดอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติม 2 ในปีพ. ศ. 2561

ตารางเที่ยวบินต่างกันไปในแต่ละวัน กรุณายืนยันล่วงหน้าศูนย์ข้อมูล

ข้อมูลสนามบินทั่วไป

สอบถามข้อมูล: + 82-1577-2600 (ภาษาเกาหลี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน)

Airport Information Desk

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสาร 1: 1F - ด้านหน้า Gates 3, 5, 10 และ 12 / 3F - ใกล้ประตู 3, 8 และ 12

อาคารผู้โดยสาร 2: พื้นที่สาธารณะ 1F - ทางเข้า 2, พื้นที่ปลอดอากร 5 / 3F - ประตู 248, 253, พื้นที่สาธารณะ - เคาน์เตอร์เช็คอิน B, G


KTO Tourist Information Center

สถานที่ตั้ง: อาคารผู้โดยสาร 1, 1F - ใกล้ประตู 5 และ 10

สอบถามข้อมูล: + 82-32-743-2600 ~ 03 (ภาษาเกาหลี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน)


Seoul Tourist Information Center

สถานที่ตั้ง: สถานีผู้โดยสาร 1,1 ฟุต - ใกล้ประตู 5 และ 10

สอบถามข้อมูล: Gate 5 + 82-32-743-3270, Gate 10 + 82-32-743-3272

(ภาษาเกาหลี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน)

Incheon Tourist Information Center

สถานที่ตั้ง: อาคารผู้โดยสาร 1, 1F - ใกล้ประตู 5 และ 10

สอบถามข้อมูล: Gate 5 + 82-32-743-0013, Gate 10 + 82-32-743-0011 (ภาษาเกาหลี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน)

※การช่วยเหลือด้านภาษามีให้เฉพาะเมื่อพนักงานพูดภาษาต่างประเทศกำลังปฏิบัติงาน


Website

www.airport.kr (Korean, English, Japanese, Chinese) ※ Related column: Beginner’s Guide to: Incheon International Airport


*This page was last updated on August 7, 2018, and therefore information may differ from what is presented here.


#Incheon #Transportation #Flights #couple #family #Friends #lady

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon