สนามบินอินชอน (Flights : Incheon International Airport)

Updated: Jul 8, 2020

ที่ตั้ง

272, Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon (인천광역시 중구 공항로 272)


สนามบินอินชอนเปิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2544 เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเกตเวย์หลักสำหรับนักเดินทางเยือนเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินนานาชาติอินชอนได้รับการจัดอันดับที่หนึ่งเป็นเวลาสองปีติดต่อกันโดย ASQ (Airport Service Quality - ASQ) ณ ปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีเที่ยวบินไปยัง 187 เมืองใน 58 ประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน 85 สายการบิน สนามบินให้บริการผู้โดยสารกว่า 62 ล้านคนในปีพ. ศ. 2560 และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสามท่าอากาศยานชั้นนำที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าที่คึกคักที่สุด เพื่อที่จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่นักเดินทางท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนได้เปิดอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติม 2 ในปีพ. ศ. 2561

ตารางเที่ยวบินต่างกันไปในแต่ละวัน กรุณายืนยันล่วงหน้าศูนย์ข้อมูล

ข้อมูลสนามบินทั่วไป

สอบถามข้อมูล: + 82-1577-2600 (ภาษาเกาหลี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน)

Airport Information Desk

สถานที่ตั้ง:

อาคารผู้โดยสาร 1: 1F - ด้านหน้า Gates 3, 5, 10 และ 12 / 3F - ใกล้ประตู 3, 8 และ 12

อาคารผู้โดยสาร 2: พื้นที่สาธารณะ 1F - ทางเข้า 2, พื้นที่ปลอดอากร 5 / 3F - ประตู 248, 253, พื้นที่สาธารณะ - เคาน์เตอร์เช็คอิน B, G


KTO Tourist Information Center

สถานที่ตั้ง: อาคารผู้โดยสาร 1, 1F - ใกล้ประตู 5 และ 10

สอบถามข้อมูล: + 82-32-743-2600 ~ 03 (ภาษาเกาหลี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน)


Seoul Tourist Information Center

สถานที่ตั้ง: สถานีผู้โดยสาร 1,1 ฟุต - ใกล้ประตู 5 และ 10

สอบถามข้อมูล: Gate 5 + 82-32-743-3270, Gate 10 + 82-32-743-3272

(ภาษาเกาหลี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน)

Incheon Tourist Information Center

สถานที่ตั้ง: อาคารผู้โดยสาร 1, 1F - ใกล้ประตู 5 และ 10

สอบถามข้อมูล: Gate 5 + 82-32-743-0013, Gate 10 + 82-32-743-0011 (ภาษาเกาหลี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน)

※การช่วยเหลือด้านภาษามีให้เฉพาะเมื่อพนักงานพูดภาษาต่างประเทศกำลังปฏิบัติงาน


Website

www.airport.kr (Korean, English, Japanese, Chinese) ※ Related column: Beginner’s Guide to: Incheon International Airport


*This page was last updated on August 7, 2018, and therefore information may differ from what is presented here.


#Incheon #Transportation #Flights #couple #family #Friends #lady