พื้นที่ผลิตซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ Hwasun Seo-yuri

Updated: Jan 30, 2019

Hwasun Seo-yuriDinosaur Tracksite of Hwasun, Seoyu-ri (화순 서유리 공룡발자국화석 산지)


ที่อยู่

2080, Baega-ro, Hwasun-gun, ชอลลานัมโด Jeollanam-do

전라남도화순군북면백아로 2080


ชนิด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-61-379-3503

 

#Jeollanamdo #Museum