พื้นที่ผลิตซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ Hwasun Seo-yuri

Updated: Jan 30, 2019

Hwasun Seo-yuriDinosaur Tracksite of Hwasun, Seoyu-ri (화순 서유리 공룡발자국화석 산지)


ที่อยู่

2080, Baega-ro, Hwasun-gun, ชอลลานัมโด Jeollanam-do

전라남도화순군북면백아로 2080


ชนิด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-61-379-3503

#Jeollanamdo #Museum

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon