พิธีเปลี่ยนเวรยามพระราชวังท็อกซูกุง (Deoksugung Palace Royal Guard- Changing Ceremony)

Updated: Jan 7, 2019

พิธีเปลี่ยนเวรยามเป็นพิธีการที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวระยะเวลา

1 มกราคม -31 ธันวาคม


ที่อยู่

เลขที่ 99, เซจง-แดโร,จุง-กู, โซล


สถานที่

ประตูแทฮันมุน พระราชวังท็อกซูกุง


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว1330: +82-2-1330 (เกาหลี,อังกฤษ,ญี่ปุ่น,จีน)

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-2-771-9951,+82-2-120


แนะนำ

การแสดงพิธีเปลี่ยนเวรยาม ที่พระราชวังท็อกซูกุง เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1996

หลังจากได้มีการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียดโดยนักประวัติศาสตร์

ที่มีชื่อเสียง พิธีถูกจัดขึ้นบริเวณด้านหน้าประตูแทฮันมุน ของพระราชวังท็อกซูกุง

เป็นประเพณีที่คล้ายคลึงกับพิธีเปลี่ยนเวรยามของพระราชวังบักกิงแฮม

ถือเป็นโอกาสดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมของราชสำนัก

ซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง ประตูสำหรับพิธีจะถูกเปิดปิดตามเวลาที่กำหนดไว้และมีเจ้าหน้าที่เวรยาม

เดินลาดตระเวนอยู่ตลอดทั้งวัน ส่วนพิธีเปลี่ยนเวรยามนั้นจะมีการผลัดเปลี่ยนวันละ 3 รอบจุดเด่นของพิธี: พิธีเปลี่ยนเวรยามเป็นพิธีที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัส

ถึงประเพณีดั้งเดิมในราชสำนักเกาหลี ควรนำกล้องถ่ายรูปติดตัวมาด้วย

ในพิธีนักท่องเที่ยวจะได้ชมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอันวิจิตรงดงามของเหล่าทหารยาม

ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปในระหว่างพิธีแต่สามารถถ่ายรูปทหารยามโดยมีพระราชวังท็อกซูกุงเด่นสง่า

เป็นฉากด้านหลังได้ และนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปร่วมกับทหารยามได้หลังจากเสร็จสิ้นพิธี

จากนั้นคุณสามารถเข้าชมและเพลิดเพลินไปกับความงดงามของพระราชวังได้ระยะเวลาจัดแสดง

11:00-11:40น. / 14:00-14:40น. / 15:30-16:30น.

*งดการแสดงทุกวันจันทร์


ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาการแสดง

30 นาที


อายุผู้เข้าชม

ไม่จำกัดอายุ


การเดินทาง

(โดยรถไฟใต้ดิน)

สถานีซิตี้ฮอลล์ (รถไฟใต้ดินโซล สาย 1,2) ประตูทางออกที่ 2

-เดินตรงไป 100เมตร ประตูแทฮันมุน จะอยู่ทางด้านขวา


โฮมเพจ : www.deoksugung.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)


* VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์

และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

 

#Seoul #JungGu #DeoksuGung #Palace #Performance #History #Traditional #Culture #Family #Friends