พิธีเปลี่ยนเวรยามพระราชวังท็อกซูกุง (Deoksugung Palace Royal Guard- Changing Ceremony)

Updated: Jan 7, 2019

พิธีเปลี่ยนเวรยามเป็นพิธีการที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวระยะเวลา

1 มกราคม -31 ธันวาคม


ที่อยู่

เลขที่ 99, เซจง-แดโร,จุง-กู, โซล


สถานที่

ประตูแทฮันมุน พระราชวังท็อกซูกุง


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว1330: +82-2-1330 (เกาหลี,อังกฤษ,ญี่ปุ่น,จีน)

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-2-771-9951,+82-2-120


แนะนำ

การแสดงพิธีเปลี่ยนเวรยาม ที่พระราชวังท็อกซูกุง เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1996

หลังจากได้มีการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียดโดยนักประวัติศาสตร์

ที่มีชื่อเสียง พิธีถูกจัดขึ้นบริเวณด้านหน้าประตูแทฮันมุน ของพระราชวังท็อกซูกุง

เป็นประเพณีที่คล้ายคลึงกับพิธีเปลี่ยนเวรยามของพระราชวังบักกิงแฮม

ถือเป็นโอกาสดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมของราชสำนัก

ซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง ประตูสำหรับพิธีจะถูกเปิดปิดตามเวลาที่กำหนดไว้และมีเจ้าหน้าที่เวรยาม

เดินลาดตระเวนอยู่ตลอดทั้งวัน ส่วนพิธีเปลี่ยนเวรยามนั้นจะมีการผลัดเปลี่ยนวันละ 3 รอบจุดเด่นของพิธี: พิธีเปลี่ยนเวรยามเป็นพิธีที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัส

ถึงประเพณีดั้งเดิมในราชสำนักเกาหลี ควรนำกล้องถ่ายรูปติดตัวมาด้วย

ในพิธีนักท่องเที่ยวจะได้ชมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอันวิจิตรงดงามของเหล่าทหารยาม

ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปในระหว่างพิธีแต่สามารถถ่ายรูปทหารยามโดยมีพระราชวังท็อกซูกุงเด่นสง่า

เป็นฉากด้านหลังได้ และนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปร่วมกับทหารยามได้หลังจากเสร็จสิ้นพิธี

จากนั้นคุณสามารถเข้าชมและเพลิดเพลินไปกับความงดงามของพระราชวังได้ระยะเวลาจัดแสดง

11:00-11:40น. / 14:00-14:40น. / 15:30-16:30น.

*งดการแสดงทุกวันจันทร์


ค่าเข้าชม/ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาการแสดง

30 นาที


อายุผู้เข้าชม

ไม่จำกัดอายุ


การเดินทาง

(โดยรถไฟใต้ดิน)

สถานีซิตี้ฮอลล์ (รถไฟใต้ดินโซล สาย 1,2) ประตูทางออกที่ 2

-เดินตรงไป 100เมตร ประตูแทฮันมุน จะอยู่ทางด้านขวา


โฮมเพจ : www.deoksugung.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)


* VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์

และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

#Seoul #JungGu #DeoksuGung #Palace #Performance #History #Traditional #Culture #Family #Friends

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon