สวนสาธารณะแทวังอัม (Daewangam Park)

Updated: Feb 7, 2020

Daewangam Park (대왕암공원)สวนสาธารณะแทวังอัม เป็นสวนริมทะเลที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออก เส้นทาง 1 กม. จะนำไปสู่ชายทะเลหลังจากผ่านป่าสนต้นเชอร์รี่แมกโนเลียอูฐแอปริคอตและฟอร์ซไซเซีย ริมทะเลเป็นที่ทิ้งกระจุยกระจายด้วยโขดหินที่ผุกร่อนที่ถูกแกะสลักเป็นรูปทรงที่น่าสนใจโดยลมและมหาสมุทร เส้นทางเดินอีกเส้นทางหนึ่งนำไปสู่มุมมองของประภาคาร Ulgi


สวนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของเกาะ Daewangam ซึ่งเป็นเกาะหินขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนมังกรที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพานเหล็กและมีหอสังเกตการณ์

ที่จอดรถ

ที่มีบริการ


ค่าเข้าชม

ฟรี


สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีบริการ

เส้นทางเดินออกกำลังกาย หอดูดาว บ้านแสง บาร์ขนม ฯลฯ


ห้องน้ำ

ที่มีบริการ


ค่าที่จอดรถ

ฟรี

ที่อยู่ 155, Deungdae-ro, Dong-gu, Ulsan 울산광역시 동구 등대로 140 (일산동)

ประเภท Parks

Inquiries

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-52-209-3738

เว็บไซต์ daewangam.donggu.ulsan.kr (Korean only)
* VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.


#Ulsan #DaewangamPark #Park #Family #Friends #Couple #lady