ห้องประชุมอนุสรณ์ ชางคีรยอ (Chang Kee-ryo Memorial Hall (장기려기념 더 나눔센터))

Updated: Feb 7, 2020
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2013 ห้องประชุมอนุสรณ์ชางคีรยอ เป็นสถานที่เพื่อเป็นเกียรติแก่ดร.ชาง (Dr.Chang) ที่เรียกว่า Schweitzer of Korea


องค์การผู้ก่อตั้ง

Dong-gu, Busan Metropolitan City


จัดการองค์กร

Dong-gu, Busan Metropolitan City


จำนวนผู้เข้ารับได้สูงสุด

ประมาณ 100 คน


ข้อมูลโครงการ

การทำตุ๊กตา

การทำข้าวพัฟ


สิ่งอำนวยความสะดวกหลัก

ห้องสมุดขนาดเล็กและหนังสือคาเฟ่


สิ่งอำนวยความสะดวกย่อย

โต๊ะประชาสัมพันธ์ห้องสุขภาพห้องทำงาน


ห้องน้ำ

ที่มีบริการ


ค่าเข้าชม / การมีส่วนร่วม

ฟรี


สัตว์เลี้ยง

ไม่อนุญาต


ที่จอดรถ

ที่มีบริการ


ค่าจอดรถ

ฟรี


ข้อมูลเเละบริการสำหรับชาวเกาหลี

มีให้บริการทุกวัน


เวลาเปิดทำการ

09:00-18:00 เปิดตลอดทั้งปี


ระยะเวลาสำหรับการทัวร์

ประมาณ 30 นาที

ที่อยู่ 48, Yeongchowit-gil, Dong-gu, Busan 부산광역시 동구 영초윗길 48 (초량동)

Inquiries

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-51-468-1248
* VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.


#Busan #ChangKeeryoMemorialHall #Family