หุบเขาแบคกุน หุบเขาดงกอก (Baegunsan Mountain Donggokgyegok Valley (백운산 동곡계곡))

Updated: Jul 8, 2020ที่อยู่

154, Yaksujedan-gil, Okryong-myeon, Gwangyang-si, Jeollanam-do

길광양시옥룡면약수제단길 154 (옥룡면)


ชนิด

น้ำตก / หุบเขา / น้ำพุแร่


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-61-797-3333


โฮมเพจ

www.gwangyang.go.kr

#Jeollanamdo #Nature

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon