หุบเขาแบคกุน หุบเขาดงกอก (Baegunsan Mountain Donggokgyegok Valley (백운산 동곡계곡))

Updated: Jul 8, 2020ที่อยู่

154, Yaksujedan-gil, Okryong-myeon, Gwangyang-si, Jeollanam-do

길광양시옥룡면약수제단길 154 (옥룡면)


ชนิด

น้ำตก / หุบเขา / น้ำพุแร่


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-61-797-3333


โฮมเพจ

www.gwangyang.go.kr

 

#Jeollanamdo #Nature