หอดูดาว Apsan

Updated: Jan 30, 2019

Apsan Observatory (앞산전망대)


Apsan Observatory ตั้งอยู่ใน Nam-gu เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมือง Daegu ได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างดังกล่าวถือว่าเป็นความสำเร็จเนื่องจากเป็นการผสมผสานประวัติศาสตร์กับอนาคตและธรรมชาติเข้ากับเมือง นักท่องเที่ยวจำนวนมากรวมทั้งชาวแทกูมาที่หอดูดาว นอกจากนี้ยังเป็นสถานศึกษาเพื่อสอนความหมายของแดกูให้กับประชาชน มีสองวิธีในการขึ้นสู่หอดูดาว หนึ่งคือโดยรถเคเบิลจาก Keungol (15 นาที) และอีกหนึ่งคือโดยการเดิน (1 ชั่วโมง)


ที่ตั้ง

454, Apsansunhwan-ro, Nam-gu, Daegu 대구광역시 남구 앞산순환로 454 (대명동)


ประเภท

ไฮไลท์ทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรม


ติดต่อ

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: +82-53-803-5450


ค่าเข้า [Apsan Cable Car: Round-trip fare] Individuals: Adults 9,500 won / Children 7,500 won Groups: Adults 8,500 won / Children 6,500 won

[Apsan Cable Car: One-way fare] Individuals: Adults 7,500 won / Children 5,500 won Groups: Adults 6,500 won / Children 4,500 won

* Children (ages 4-elementary school students) / Groups (30 people or more) * Daegu City Tour users: 20% discount for round-trip fare (only available for same day ticket-holders)


การเดินทาง [Subway] Anjirang Station (Daegu Subway Line 1), Exit 3. - Take Bus 410 and get off at Apsan Park (앞산공원).

[Train + Bus] From Daegu Station or Dongdaegu Station, take a bus to the park.

Blue Bus: 300, 410, 410-1, 750 Green Bus: Dalseo 4, Dalseo 4-1


#Daegu #Observatory #friends #single

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon