อุทยานอนุสรณ์สถาน 5·18 (5·18 Memorial Park (5·18 기념공원))

Updated: Jan 31, 2019


ที่อยู่

61, Sangmuminju-ro, Seo-gu, Gwangju

로광역시서구상무민주로 61 (쌍촌동)


ชนิด

สวนสาธารณะ


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-62-376-5197


โฮมเพจ

www.518.org

(เกาหลี, อังกฤษ)

 

#Jeollanamdo #Nature #History