อุทยานอนุสรณ์สถาน 5·18 (5·18 Memorial Park (5·18 기념공원))

Updated: Jan 31, 2019


ที่อยู่

61, Sangmuminju-ro, Seo-gu, Gwangju

로광역시서구상무민주로 61 (쌍촌동)


ชนิด

สวนสาธารณะ


สอบถามข้อมูล

• 1330 สายด่วนท่องเที่ยว: + 82-2-1330

(เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

•สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: + 82-62-376-5197


โฮมเพจ

www.518.org

(เกาหลี, อังกฤษ)

#Jeollanamdo #Nature #History

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon