บันได 168 ขั้น (168 Stairs (168계단))

Updated: Feb 7, 2020
นี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการลงจากถนน Sanbok ไปยังท่าเรือ Busan บันไดเป็นที่รู้จักกันว่าสูงเท่ากับอาคารสูง 6 ชั้นและเคยมี 3 บ่อน้ำตั้งอยู่ที่ด้านล่างของบันได บันไดมีทั้งหมด 168 ขั้น ปัจจุบันมีน้ำดื่มที่ดีเพียงที่เดียว

ที่อยู่ Yeongcho-gil 191beon-gil, Dong-gu, Busan 부산광역시 동구 영초길191번길 (초량동)

ประเภท Others

Inquiries

• 1330 Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese) • For more info: Busan Jonghap Tourist Information Center +82-51-253-8253 Culture, Sports and Tourism Division +82-51-440-4063

เว็บไซต์ http://tour.bsdonggu.go.kr (Korean only)
* VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.


#Busan #168Stairs #168계단 #Lady #Couple #Friends #Family


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon