สัปดาห์งานศิลป์เกาหลี (ออนไลน์ และ ออฟไลน์) หรือ 2020 Korea Art Weekสัปดาห์งานศิลป์เกาหลีสุดยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เมเจอร์ อาร์ต, แกลลอรี่, และนิทรรศการสเปซ จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม ในธีม “Your Life is An Art: ชีวิตคือศิลปะ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีนี้สัปดาห์งานศิลป์จะมีหลากหลายออนไลน์โปรแกรม เพื่อป้องกัน COVID-19


ซึ่งจะมีทั้งหมด 40 นิทรรศการงานออนไลน์เปิดให้รับชมถึงบ้าน เว็บไซต์สัปดาห์งานศิลป์ยังมีส่วนที่น่าสนใจคือ นิทรรศการงานศิลป์แบบ ‘virtual reality’


มากไปกว่านั้น รายการสถานีวิทยุ EBS ‘Lee Chungah’s Museum A-log’ จะแนะนำผลงานศิลปะผ่าน ASMR ผู้ฟังสามารถเที่ยวพิพิธภัณฑ์ผ่านการฟังเสียงต่างได้อย่างไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน


5 ตลาดศิลป์จะเปิดในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์, ขายผลงานศิลป์ออนไลน์ และอื่นๆอีก และยังมี Korea International Art Fair ก็จะเปิดในรูปแบบออนไลน์เช่นกัน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมงานสัปดาห์งานศิลป์เกาหลีผ่าน Official websiteได้


------------------------------------

รายละเอียด


More Info


สัปดาห์งานศิลป์เกาหลี (ออนไลน์ และ ออฟไลน์) หรือ 2020 Korea Art Week

ระยะเวลา: 24 กันยายน - 11 ตุลาคม 2020

อีเวนท์ธีม: หลากหลายโปรแกรมด้วยธีม Your Life is An Art: ชีวิตคือศิลปะ

โปรแกรมหลัก: Free admission and discounts to 300 exhibition spaces, special fall art trip to the seven regions of Korea, online programs (virtual reality exhibition, imagining an art museum through ASMR), etc.


ไม่มีค่าธรรมเนียมการเข้าและมีส่วนลดให้กับพื้นที่่จำนวน 300 นิทรรศการ พิเศษสำหรับช่วงใบไม้ร่วงทริปเที่ยวศิลปะ 7 ภูมิภาคของเกาหลี ออนไลน์โปรแกรม (นิทรรศการ virtual reality, จินตนาการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะผ่าน ASMR )

เป็นต้น


Website: artweek.kr (Korean only)

1330 Korea Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese, Russian, Vietnamese, Thai, Malay)

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon