ไปดูพิลบงกู้ด (Let's Go See Pilbong Good)

Updated: Feb 7, 2020
ไปดูพิลบงกู้ด ที่ผสมผสานกับพิลบงนงอัก (บทเพลงของชาวนา) ที่บันทึกในมรดกโลกยูเนสโก้ (UNESCO) เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมของมนุษย์ และความหลากหลายของประสบการณ์ทางวัฒนธรรมโบราณ มีส่วนช่วยในการพัฒนาวัฒนธรรมของชุมชนยาวนานหลายช่วงอายุคน ประเพณีที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม, มิตรภาพ, ความสามัคคีและแบ่งปันระหว่างสังคมเมืองและชนบท ความฝันที่จะแพร่หลายวัฒนธรรมเกาหลีโบราณไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิลบงนงอัก เน้นความใจกว้างและความรักใคร่ของชาวนา ช่วยให้ผู้ชมคิดถึงคุณค่าของดนตรีแบบโบราณ และมีการยกระดับพิลบงไปยังสถานที่ที่ผู้คนอยากมาเยือน และสร้างการเกิดใหม่ของวัฒนธรรมเกาหลีโปรแกรม

พิลบงนงอัก เป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงที่โด่งดังที่สุด สืบทอดคุณสมบัติเฉพาะของ gut (พิธีกรรมหมอผี) เป็นความภาคภูมิใจของพิลบงในอิมซิล-กุน จังหวัดจอลลาบุก “ไปดูพิลบงกู้ด” (Let`s Go See Pilbong Good) ประกอบด้วยการแสดงดนตรีแบบฟิวชั่น “นงจา ดูแรโนรี” (ความบันเทิงในการทำงานของกลุ่มชาวนา) และเพลงฟาร์ม “กุนยองโนรี”, นงจา ดูแรโนรีเป็นการแสดงที่เหมาะกับครอบครัวโดยเน้นไปที่ค่านิยมโบราณ ดูแรโนลี และ พุงมูลโนรี ในทางกลับกัน กุนยองโนรี จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับพิลบงนงอัก โดยการจัดแสดงที่สมบูรณ์แบบโดยใช้เอกลักษณ์ของแต่ละเครื่องดนตรี


นักแสดง

ผู้ถือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันอนุรักษ์ พิลบง นงอัก


เวลาการแสดง

เดือนเมษายน – ตุลาคม 2018 (เมษายน: วันพุธ – ศุกร์, พฤษภาคม: วันอังคาร – ศุกร์, กรกฎาคม: วันพฤหัสบดี),

เดือนเมษายน-พฤษภาคม (วันพฤหัสบดี, พุธ, วันวัฒนธรรม) 13:00น.

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม (วันพฤหัสบดี) 20:00น.

เดือนกันยายน-ตุลาคม (วันพฤหัสบดี) 13:00น.


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าเข้าชม (ค่าธรรมเนียมสำหรับการแสดงปกติ)


ระยะเวลาการแสดง

ประมาณ 90 นาที


กิจกรรมเพิ่มเติม

[ลองกิน] - กาตำเค้กข้าว และการทำพิซซ่ากับชีสที่เป็นสินค้าในพิลบง [ลองทำ] - การทำผ้าเช็ดหน้าและหน้ากาก  [ลองเรียนรู้นงอัก] - การเรียนพิลบงนงอัก, การทำหมวกทรงกรวยและหน้ากากตัวละคร


รายละเอียดโปรแกรม

[นงจา ดูแรโนรี] ดนตรีฟิวชั่น ที่เน้นคุณค่าดั้งเดิมตามประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการเกษตร การแสดงที่เหมาะกับครองครัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ชม [กุนยองโนรี] การแสดงเดี่ยวของนงอัก ที่ถูกนำมาจัดแสดงเป็นกลุ่มโดยมุ่งเน้นไปที่ค่านิยมทางสังคมแบบดั้งเดิม เช่นการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี


วิธีการเข้าร่วม

ทางเว็บไซต์ของหมู่บ้านวัฒนธรรมพิลบงนงอัก, มีเดียและแผ่นพับ


อายุผู้เข้าชม

เข้าชมได้ทุกเพศทุกวัย


การจองบัตรเข้าชม

สถาบันอนุรักษ์ พิลบง นงอัก, +82-63-643-1902


การเดินทาง

[รถประจำทาง] จากสถานีขนส่งนัมบู หรือดงโซล ใช้บริการรถประจำทางไปยังสถานีรถบัสระหว่างเมือง อิมซิล - ออกจากสถานีขนสjง ไปทางซ้าย ข้ามสะพานและเดินต่อไปจนถึงแยก-T - ข้ามถนนและเดินไปที่โรงพยาบาลทาซาราง (Dasarang Hospital) ป้ายรถประจำทางอยู่ด้านขวา - นั่งรถประจำทางนงออชน (Nongeochon) ไปที่ ควานชอน (Gwangchon) - ลงป้าย ซังพิล (Sangpil) (ประมาณ 50 นาที) - หมู่บ้านวัฒนธรรมพิลบงอยู่ทางซ้าย


ระยะเวลา

18 เมษายน 2018 – 25 ตุลาคม 2018
ที่อยู่

272, คังอุน-โร, คังจิน-มยอน, อิมซิล-กุน, จอลลาบุก-โด

สถานที่

เวทีกลางแจ้งและในร่วมของหมู่บ้านวัฒนธรรมพิลบง

โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)  • ข้อมูลเพิ่มเติม: +82-63-643-1902, 2901

ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

กระทรวงวัฒนธรรม, กีฬาและการท่องเที่ยว, จอลลาบุก-โด, และอิมซิล-กุน / สถานบันอนุรักษ์อิมซิลพิลบงนงอัก

โฮมเพจ

www.pilbong.co.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)* VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.


#Jeollabukdo #LetsGoSeePilbongGood #performance #Family #Friend #Couple