โชว์แสดงการละเล่นเต่า พยองแทค

Updated: Feb 7, 2020

Regular Performance Pyeongtaek Turtle Play"การละเล่นเต่า พยองแทค" เป็นเกมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนของหมู่บ้านประมาณ 20 แห่งในพยองแทค เมื่อไปเยี่ยมหลุมฝังศพของบรรพบุรุษของพวกเขา ชายหนุ่มจะปลอมตัวเป็นเต่าด้วยใบข้าวฟ่าง โดยจะส่งเสียงเรียกจากประตูหนึ่งไปสู่อีประตูเพื่อขับไล่ปีศาจ และอธิษฐานขอให้มีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว การเก็บเกี่ยวได้ประสิทธิผล การละเล่นนี้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวเกาหลีที่รักความสนุกสนานซึ่งชอบแบ่งปันอาหารกับเพื่อนบ้าน และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเล่นนี้ทำให้กลายเป็นเกมพื้นบ้านของพยองแทค ซึ่งได้รับรางวัลใหญ่ในงานเทศกาลศิลปะแห่งชาติคยองกีโด ในปี 2013 และได้รับรางวัลจากงานเทศกาลศิลปะพื้นบ้านเกาหลีในปี 2014 "การละเล่นเต่า พยองแทค" มีบทบาทสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมมรดกแบบดั้งเดิมของเกาหลี และทำให้ผู้คนมีโอกาสได้สนุกสนานร่วมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศและวัยของพวกเขา


โปรแกรม

"การละเล่นเต่า พยองแทค" มีประวัติอันยาวนานที่บรรยายถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพยองแทค แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมโดยรวมของชาวเกาหลีที่รักความสนุกสนาน การละเล่นยังคงมีอยู่นับตั้งแต่ที่ได้มีการเปิดตัวการเล่นเต่าแบบดั้งเดิมในพยองแทคอีกครั้งเมื่อปี 2012 และในที่สุดก็ได้รับการยอมรับโดยได้รับรางวัลใหญ่ในเทศกาลศิลปะแห่งชาติคยองกีโด ในเดือนกันยายน 2013 นอกจากนี้การละเล่นนี้ ยังได้รับรางวัลในเทศกาลศิลปะพื้นบ้านเกาหลี ในเดือนตุลาคม 2014 งานนี้จัดขึ้นในฐานะโปรแกรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบยั่งยืน ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การแสดงแบบดั้งเดิมต่างๆ เช่น เพลงพื้นบ้านของคยองกี การแสดงกลอง, การร่ายรำแบบโบราณของเกาหลี, การแสดงดนตรีบรรเลงเครื่องเคาะตี และการร่ายรำกลองของจินโด ในส่วนที่สอง การละเล่นเต่า จะประกอบด้วยเก้าส่วนการแสดง ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยการเต้นรำและถือรูปเต่าขนาดใหญ่ การละเล่นนี้จะนำทั้งนักแสดงและผู้ชมให้มีส่วนร่วมด้วยกัน


ประวัติโดยสังเขป

งานวิจัยเรื่องการละเล่นเต่าในพยองแทค (ปี 2009-2011)

การกลับมาของการละเล่นเต่าพยองแทค (ปี 2012)

ได้รับรางวัลใหญ่ในเทศกาลศิลปะแห่งชาติคยองกีโด (ปี 2013)

ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากเทศกาลศิลปะพื้นบ้านเกาหลี (ปี 2014)

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว (2015-2016)


บทสรุป

"การละเล่นเต่าพยองแทค" แบ่งออกเป็นสองส่วน ทำให้ผู้ชมได้รับชมการแสดงแบบดั้งเดิมต่างๆ และการละเล่นพื้นบ้านได้ในสถานที่เดียว ในส่วนที่หนึ่ง เป็นการแสดงแบบดั้งเดิมต่างๆ เช่น เพลงพื้นบ้านคยองกี, การแสดงกลอง, การร่ายรำแบบโบราณของเกาหลี, การแสดงดนตรีบรรเลงเครื่องเคาะตี และการร่ายรำกลองของจินโด: เพลงพื้นบ้านของคยองกี ประกอบด้วยท่วงทำนองที่มีเอกลักษณ์และลงตัว; การแสดงกลองเป็นการรวมกันของดนตรีเกาหลีแบบดั้งเดิม และการแสดงตลกที่ไม่ใช่คำพูดของนันทา; การแสดงร่ายรำมาจากการร่ายรำแบบโบราณที่แสดงต่อหน้าราชการพลเรือนและทหาร เพื่อธิฐานของให้มีสุขภาพดี, อายุยืนยาว และอยู่เย็นเป็นสุข; การแสดงดนตรีบรรเลงเครื่องเคาะตี เป็นการแสดงของวงดนตรีที่ใช้เครื่องเคาะตีสี่ชนิด; และการร่ายรำกลองของจินโด แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของเสียงกลองและจังหวะการร่ายรำ การแสดงด้วยเสียงที่ชวนให้ตื่นเต้น ประกอบกับจังหวะดนตรีที่สอดคล้องไปกับการแสดงในช่วงที่สอง ทำให้ผู้ชมสามารถเห็นไฮไลท์ของกิจกรรมได้, การละเล่นเต่า พยองแทค ในช่วงที่สอง จะประกอบไปด้วยเก้าส่วน ซึ่งจะแสดงตามลำดับคือ. ทำตัวเต่าขึ้นมาเองด้วยใบข้าวฟ่าง; ร้องเพลงเต่าและเล่นไปตามถนนตามจังหวะเพลง; ผ่านประตูบ้านของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหมู่บ้าน; เดินวนรอบๆบ่อน้ำและให้คำอวยพร; อธิษฐานให้กับเทพเจ้าในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในจางด็อกแด (รูปแบบของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับซอสและเครื่องปรุงแบบดั้งเดิม); ธรรมเนียมปฏิบัติในอดีต และพิธีกรรมของหมอผี จะอธิษฐานให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพที่ดี; การแสดงกลางแจ้ง ซึ่งเจ้าของบ้านจะให้อาหารเต่า; จบการแสดงโชว์ โดยการที่เต่ากลับมา; และปิดด้วยการโชว์กลางแจ้งสำหรับผู้ชมทุกคน.


ระยะเวลาจัดแสดง

วันเสาร์-อาทิตย์ มิถุนายน-ตุลาคม 2018 / 11:00-17:00 * ไม่มีการแสดงในช่วงฤดูร้อน (กรกฎาคม-สิงหาคม)


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ฟรี


ระยะเวลาการแสดง

90 นาที


กิจกรรมเพิ่มเติม

[โปรแกรมสร้างประสบการณ์] (เต้นรำกับเต่าขนาดใหญ่ / อธิษฐาน )

ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยถือรูปเต่าขนาดใหญ่ และอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนา.


รายละเอียดโปรแกรม

ส่วนที่หนึ่ง : เพลงพื้นบ้านคยองกี, การแสดงกลอง, การร่ายรำแบบโบราณของเกาหลี, การแสดงดนตรีบรรเลงเครื่องเคาะตี และการร่ายรำกลองของจินโด - การแสดงดนตรีต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลงเกาหลีแบบดั้งเดิม ใช้เวลาประมาณ 30~40 นาที ส่วนที่สอง: การละเล่นเต่าพยองแทคซึ่งส่งผ่านมาหลายชั่วอายุคน ประกอบไปด้วยเก้าส่วนซึ่งจะแสดงตามลำดับ ดังนี้ : การแต่งตัวเป็นเต่า - เล่นบนถนน - เดินผ่านประตู - เดินวนรอบๆบ่อ - อธิษฐานกับเทพพระเจ้าในบ้าน - ธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตและพิธีกรรมของหมอผี - การแสดงบนลานกลางแจ้ง - จบการละเล่นเต่า - ปิดด้วยการแสดงกลางแจ้ง การแสดงใช้เวลาประมาณ 25 ~ 30 นาที


การสมัครเข้าร่วม

ประกาศในเว็บไซต์ของพยองแทคซิตี้ฮอล และการแจกใบปลิว


อายุผู้เข้าชม

สามารถชมได้ทุกวัย


คำแนะนำ

* ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าเยี่ยมชม

* ไม่มีการแสดงในช่วงฤดูร้อน (กรกฎาคม-สิงหาคม)


ระยะเวลา

23 มิถุนายน 2018 ~ 21 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

147, พยองแทคโฮ-กิล, พยองแทค-ซี, คยองกี-โด

สถานที่

ศูนย์ศิลปะ โซริเทอร์ เกาหลี , แซนด์แบงค์พาร์ค และ แพงซอง โนวา2-ริ วิลเลจ ฮอล

โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330

(ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-31-667-1109

ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

พยองแทค-ซี / สมาคมอนุรักษ์การละเล่นเต่า พยองแทค

โฮมเพจ

www.pyeongtaek.go.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

* VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

VisitKorea does not guarantee the quality of products or services introduced on its site and is not responsible for any direct or indirect losses resulting from use of said products or services.


#Gyeonggido #Pyeongtaek #Performance #Family #Friend #Couple