top of page

แนวทางความปลอดภัยในการเดินทางเข้าเกาหลีPhoto: http://english.visitkorea.or.krTravel to Korea begins again!


ได้เวลาเที่ยวเกาหลีกันอีกครั้ง!

การเดินทางที่ปลอดภัยของคุณ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรามาเพลิดเพลินที่เกาหลีด้วยภูเขาและมหาสมุทรที่สวยงาม ค้นพบเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและทิวทัศน์ยามค่ำคืน

พร้อมกับวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา และ K-Food แสนอร่อย!


เรากำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาสภาพแวดล้อมในการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

โปรดตรวจสอบข้อมูลการเดินทางที่จำเป็นทั้งหมดก่อนเดินทางไปเกาหลี

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและความสนุกที่สุดเหวี่ยง!ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 กรกฎาคม 2022


 

ขั้นตอนการสมัคร (ขั้นตอนการเข้าประเทศประเภทพิเศษ)

ทุกท่านที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ซึ่งมาตรการด้านความปลอดภัยของการเข้าเมืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง ดังนั้นผู้เดินทางจะต้องตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานควบคุมโรคของเกาหลี (KDCA)ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบสอบถามสุขภาพและบันทึกการเดินทาง (รายงานการกักกันพิเศษ)

บนเครื่องบินให้เรียบร้อย


  • ไม่สามารถใช้ได้กับผู้สมัคร Q-code ที่ลงทะเบียนข้อมูลไว้ล่วงหน้า


ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินแล้ว ให้ดำเนินการตรวจเช็คอุณหภูมิและยื่นเอกสารที่ด่านกักกัน


  • ผู้ที่ลงทะเบียนรหัส Q-code ไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้รหัส Q-code ที่ออกให้ล่วงหน้าแทนการส่งเอกสารที่พิมพ์ออกมาได้

  • เอกสารที่ต้องใช้

1. ใบรับรองผลการทดสอบ PCR ของ COVID-19 ที่มีผลเป็นลบ

หรือผลการทดสอบ Rapid Antigen Test (RAT)

2. แบบสอบถามสุขภาพและบันทึกการเดินทาง

3. หนังสือเดินทาง (Passport)

  • เอกสารทั้งหมดข้างต้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Q-code ได้


ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนการกักตัว


ในกรณีที่ไม่มีอาการโควิด-19

  • คนที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว (ทั้งในเกาหลีหรือต่างประเทศ) และไม่มีอาการ (เช่น มีไข้ ไอ ฯลฯ) ในระหว่างกระบวนการตรวจสุขภาพและในแบบสอบถามสุขภาพ สามารถเดินทางเข้าประเทศได้หลังจากตรวจคนเข้าเมืองเสร็จ

  • ผู้เดินทางทุกคนต้องทำการทดสอบ PCR ภายใน 3 วันหลังจากเดินทางมาถึงประเทศเกาหลี (ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จะเปลี่ยนเป็น 1 วันหลังจากมาถึงเกาหลี) นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะสั้น สามารถเข้ารับการตรวจ PCR ได้ที่ศูนย์ทดสอบ COVID-19 ภายในสนามบินนานาชาติอินชอนหรือที่คลินิกทางการแพทย์ใกล้เคียง โดยจะต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ส่วนนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวสามารถทำการทดสอบ PCR ที่ศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้านหรือที่พักได้


ในกรณีที่มีอาการโควิด-19

  • ผู้เดินทางที่แสดงอาการไข้ (37.5 ℃ ขึ้นไป) ไอ หายใจลำบาก หรือมีสัญญาณอื่นๆ ที่เป็นไปได้ของโรคระบาด COVID-19 เมื่อเข้าสู่เกาหลี ต้องทำการทดสอบ PCR ที่โถงผู้โดยสารขาเข้าหรือสถานกักกัน (สถานกักกันกลาง & ศูนย์สนับสนุนทางการแพทย์) หากผลการทดสอบเป็นบวก บุคคลดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรง

  • หากผลการทดสอบเป็นลบ บุคคลนั้นจะได้รับการยกเว้นจากการกักกันและต้องทำการทดสอบ Rapid Antigen (RAT) ติดตามผลในวันที่ 6 หรือ 7 หลังจากที่เดินทางมาถึง ในการทดสอบ RAT ผู้เดินทางสามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง หรือไปตรวจที่คลินิกการแพทย์ในบริเวณใกล้เคียงได้  • นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศสามารถทำการทดสอบ PCR ได้ในราคาพิเศษ 70,000 วอน ผ่านสมาคมวัณโรคแห่งชาติเกาหลี (KNTA)bottom of page