เอ็นทัสดิวตี้ฟรี (Entas Duty Free)

Updated: Jan 10, 2019- ที่ตั้ง 539, อินจูแดโร, นัมดงกู, อินชอน


- ประเภท/สินค้า ร้านค้าปลอดภาษี, เครื่องสำอาง, สินค้าแฟชั่น, เครื่องประดับ ฯลฯ


- โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330

(ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

• สำหรับข้อมูลเติม : +82-32-439-5900


- เว็ปไซต์หลัก

www.entasdfs.com (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)


ข้อมูล

เอ็นทัสดิวตี้ฟรีเปิดให้บริการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีของอินชอน

โดยเริ่มจากแบรนด์อินชอนพอร์ตในเดือนกรกฎาคม 2014 ร้านค้าปลอดภาษีมีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง

วัฒนธรรมและอาหารในจุดเดียวกันเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยการบริการที่แสนพิเศษ

และการช้อปปิ้งที่ล้อมรอบไปด้วยร้านค้าปลอดภาษีที่สะดวกสบาย เปิดสาขาใหม่ที่สนามบินอินชอน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2014 กิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆที่จะมีจัดตลอดทั้งปี

เพื่อให้ผู้เข้าชมได้มีความสุขมากขึ้นเวลาช้อปปิ้ง


- รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย

นาฬิกา, เครื่องประดับ และอัญมณี, เครื่องสำอาง, น้ำหอม, สินค้าแฟชั่น, แว่นกันแดด,

สินค้าของเกาหลี (กระเป๋า, เครื่องสำอาง ฯลฯ), เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ ฯลฯ


- เวลาเปิดทำการ

11.00 น. – 20.00 น.


- วันปิดทำการ

ปิดทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)


- ข้อมูลร้านค้า

ชั้นที่ 15 เครื่องสำอางและน้ำหอม

ชั้นที่ 14 เครื่องสำอางเกาหลี / กระเป๋าแบรนด์เกาหลี / สุราและยาสูบ

ชั้นที่ 13 นาฬิกาและอัญมณี / เครื่องประดับ

ชั้นที่ 12 สินค้าแฟชั่นและแว่นกันแดด / อัญมณี


- สถานที่จอดรถ

มีบริการ


- สินค้าที่จัดจำหน่าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ


- ห้องน้ำ

มีบริการ


- บริการช่วยเหลือชาวต่างชาติ

ภาษาจีน


- บัตรเครดิต

สามารถใช้ได้


- บริการเช่ารถเข็นเด็ก

มีบริการ


*VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม

 

#incheon #shopping #dutyfree #EntasDutyFree #cosmetics #relax #family #friends #Lady