เทศกาล มีรยางอารีรัง

Updated: Jan 3, 2019

(Miryang Arirang Festival)


ระยะเวลา

17 พฤษภาคม 2018 ~ 20 พฤษภาคม 2018 สิ้นสุด


ที่อยู่

324, จุงอังโร, มีรยางชี, กยองซังนัมโด


สถานที่

บริเวณศาลายองนัมรู และริมแม่น้ำมีรยาง


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-55-353-3550


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองมีรยาง


แนะนำ

อารีรังเป็นเพลงพื้นบ้านแห่งชาติที่ได้รับการจดทะเบียนในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกในปี 2012 อารีรังถูกสร้างขึ้นโดยพระนักรบในช่วงสงครามอิมจินเพื่อแสดงหลักการและความสัตย์ซื่อของชนชาติเกาหลีภายใต้แนวคิดขงจื้อ. มีเพลงหลายรูปแบบทั่วภูมิภาค กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา. เทศกาล มีรยางอารีรัง เป็นการเฉลิมฉลองให้กับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ่านหลากหลายโปรแกรมและการแสดง. ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้ ทั้งความคล้ายคลึง และความแตกต่าง ของสามรูปแบบหลักของอารีรัง (มีรยางอารีรัง, จองซอนอารีรัง, จินโดอารีรัง


อายุผู้เข้าชม

สามารถชมได้ทุกวัย


การเดินทาง

[รถไฟ]

จากสถานีรถไฟโซลไปยังสถานีรถไฟมีรยาง

ขึ้นรถบัสหมายเลข 1 จากสถานีรถบัสมีรยาง

ลงที่ป้ายรถประจำทางศาลายองนัมรู

[รถบัส]

จากสถานีขนส่งรถบัสด่วนคังนัม, ขึ้นรถบัสด่วนไปยังสถานีขนส่งรถบัสระหว่างเมืองมีรยาง

ข้ามถนนไปและขึ้นรถบัสหมายเลข 1 จากสถานีรถบัสระหว่างเมือง (โดยร้านขายยาดังอก)

ลงที่ป้ายรถประจำทางศาลายองนัมรู


โฮมเพจ

www.arirang.or.kr (เฉพาะภาษาเกาหลี)

VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม


#Gyeongsangnamdo #Miryang #Jungang #Festival #family #friends #couple