เทศกาล มีรยางอารีรัง

Updated: Jan 3, 2019

(Miryang Arirang Festival)


ระยะเวลา

17 พฤษภาคม 2018 ~ 20 พฤษภาคม 2018 สิ้นสุด


ที่อยู่

324, จุงอังโร, มีรยางชี, กยองซังนัมโด


สถานที่

บริเวณศาลายองนัมรู และริมแม่น้ำมีรยาง


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-55-353-3550


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองมีรยาง


แนะนำ

อารีรังเป็นเพลงพื้นบ้านแห่งชาติที่ได้รับการจดทะเบียนในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกในปี 2012 อารีรังถูกสร้างขึ้นโดยพระนักรบในช่วงสงครามอิมจินเพื่อแสดงหลักการและความสัตย์ซื่อของชนชาติเกาหลีภายใต้แนวคิดขงจื้อ. มีเพลงหลายรูปแบบทั่วภูมิภาค กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา. เทศกาล มีรยางอารีรัง เป็นการเฉลิมฉลองให้กับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ่านหลากหลายโปรแกรมและการแสดง. ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้ ทั้งความคล้ายคลึง และความแตกต่าง ของสามรูปแบบหลักของอารีรัง (มีรยางอารีรัง, จองซอนอารีรัง, จินโดอารีรัง


อายุผู้เข้าชม

สามารถชมได้ทุกวัย


การเดินทาง

[รถไฟ]

จากสถานีรถไฟโซลไปยังสถานีรถไฟมีรยาง

ขึ้นรถบัสหมายเลข 1 จากสถานีรถบัสมีรยาง

ลงที่ป้ายรถประจำทางศาลายองนัมรู

[รถบัส]

จากสถานีขนส่งรถบัสด่วนคังนัม, ขึ้นรถบัสด่วนไปยังสถานีขนส่งรถบัสระหว่างเมืองมีรยาง

ข้ามถนนไปและขึ้นรถบัสหมายเลข 1 จากสถานีรถบัสระหว่างเมือง (โดยร้านขายยาดังอก)

ลงที่ป้ายรถประจำทางศาลายองนัมรู


โฮมเพจ

www.arirang.or.kr (เฉพาะภาษาเกาหลี)

VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม


#Gyeongsangnamdo #Miryang #Jungang #Festival #family #friends #couple

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon