เทศกาลโสมป่า ฮัมยาง

Updated: Jul 8, 2020

(Hamyang Wild Ginseng Festival)


ระยะเวลา

07 กันยายน2018 ~ 16 กันยายน2018


ที่อยู่

49, พิลบงซัน-กิล, ฮัมยาง-กุน, คยองซังนัม-โด

สถานที่

บริเวณสวนสาธารณะซังนิม


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-55-964-3353, 960-5193ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เขตฮัมยาง / คณะกรรมการส่งเสริมเทศกาลโสมป่าฮัมยาง


แนะนำ

เทศกาลโสมป่าฮัมยาง จัดขึ้นที่ป่าฮัมยางซังนิม อนุสาวรีย์แห่งธรรมชาติหมายเลข 154 อยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองฮัมยาง ทอดยาวผ่านภูเขาจีรีซาน และภูเขาด็อกอูซาน ซึ่งมีโสมป่าและสมุนไพรที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากต่างพากันมาที่นี่ เทศกาลแห่งสุขภาพนี้ ยังช่วยส่งเสริมการจำหน่ายโสมป่าและสมุนไพรที่ผลิตในเมืองฮัมยางอีกด้วย


โปรแกรม

[การแสดงและการประกวด]

พิธีเปิดงาน, การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการซอบก, กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ, ฯลฯ


[นิทรรศการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง]

นิทรรศการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ, ชมประวัติความเป็นมาของชิมมานี (คนเพาะปลูกโสมป่า), การระบายสี, ศูนย์แสดงโสม, ตลาดโสม, ตลาดสินค้าทางการเกษตร, ฯลฯ


[การจัดจำหน่ายและตลาดอาหาร]

ตลาดโสม, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านอาหาร, ตลาดอาหารทั่วไป, ตลาดอาหารที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม, ฯลฯ


ระยะเวลาจัดแสดง

09:00-22:00


ค่าเข้าชม/ ค่าธรรมเนียม

ฟรี


ระยะเวลาการแสดง

ขึ้นอยู่กับโปรแกรม


อายุผู้เข้าชม

เปิดให้ผู้เข้าชมทุกวัย


การเดินทาง

[รถบัสด่วน/ระหว่างเมือง]

ขึ้นรถบัสระหว่างเมือง จากสถานีขนส่งดงโซล หรือสถานีขนส่งนัมบู ไปยังฮัมยาง

จากสถานีขนส่งฮัมยาง นั่งรถแท็กซี่ไปยังสถานที่จัดงานเทศกาล (สวนสาธารณะซังนิม)


โฮมเพจ

www.sansamfestival.hygn.go.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม


#Gyeongsangnamdo #Hamyang #Pilbongsan #Festival #family #friends

Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon