เทศกาลโสมป่า ฮัมยาง

Updated: Jul 8, 2020

(Hamyang Wild Ginseng Festival)


ระยะเวลา

07 กันยายน2018 ~ 16 กันยายน2018


ที่อยู่

49, พิลบงซัน-กิล, ฮัมยาง-กุน, คยองซังนัม-โด

สถานที่

บริเวณสวนสาธารณะซังนิม


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยวเกาหลี 1330 : +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม : +82-55-964-3353, 960-5193ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เขตฮัมยาง / คณะกรรมการส่งเสริมเทศกาลโสมป่าฮัมยาง


แนะนำ

เทศกาลโสมป่าฮัมยาง จัดขึ้นที่ป่าฮัมยางซังนิม อนุสาวรีย์แห่งธรรมชาติหมายเลข 154 อยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองฮัมยาง ทอดยาวผ่านภูเขาจีรีซาน และภูเขาด็อกอูซาน ซึ่งมีโสมป่าและสมุนไพรที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากต่างพากันมาที่นี่ เทศกาลแห่งสุขภาพนี้ ยังช่วยส่งเสริมการจำหน่ายโสมป่าและสมุนไพรที่ผลิตในเมืองฮัมยางอีกด้วย


โปรแกรม

[การแสดงและการประกวด]

พิธีเปิดงาน, การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการซอบก, กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ, ฯลฯ


[นิทรรศการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง]

นิทรรศการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ, ชมประวัติความเป็นมาของชิมมานี (คนเพาะปลูกโสมป่า), การระบายสี, ศูนย์แสดงโสม, ตลาดโสม, ตลาดสินค้าทางการเกษตร, ฯลฯ


[การจัดจำหน่ายและตลาดอาหาร]

ตลาดโสม, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านอาหาร, ตลาดอาหารทั่วไป, ตลาดอาหารที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม, ฯลฯ


ระยะเวลาจัดแสดง

09:00-22:00


ค่าเข้าชม/ ค่าธรรมเนียม

ฟรี


ระยะเวลาการแสดง

ขึ้นอยู่กับโปรแกรม


อายุผู้เข้าชม

เปิดให้ผู้เข้าชมทุกวัย


การเดินทาง

[รถบัสด่วน/ระหว่างเมือง]

ขึ้นรถบัสระหว่างเมือง จากสถานีขนส่งดงโซล หรือสถานีขนส่งนัมบู ไปยังฮัมยาง

จากสถานีขนส่งฮัมยาง นั่งรถแท็กซี่ไปยังสถานที่จัดงานเทศกาล (สวนสาธารณะซังนิม)


โฮมเพจ

www.sansamfestival.hygn.go.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาแนะนำในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม


#Gyeongsangnamdo #Hamyang #Pilbongsan #Festival #family #friends