เทศกาลเครื่องสังคโลก คังจิน

Updated: Dec 27, 2018

(Gangjin Celadon Festival)ระยะเวลา

28 กรกฎาคม 2018 – 3 สิงหาคม 2018


ที่อยู่

33, ชองจาชน-กิล, คังจิง-กุน, จอนรานัม-โด (ซาดังรี)


สถานที่

พื้นที่ของเตาเผาเครื่องสังคโลก คังจิน โครยอ, แทกู-มยอน, คังจิน-กุน


โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • ข้อมูลเพิ่มเติม: +82-61-430-3331~4


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

คังจิน-กุน / คณะกรรมการส่งเสริมการขายในเทศกาลพื้นเมือง คังจิน


บทนำ

คังจิน เป็นสถานที่ที่ต้องไปเยือนสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองทางภาคใต้ เนื่องจากมีแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์มากมาย เทศกาลเครื่องสังคโลกเมืองคังจิน นำเสนอประสบการณ์หลายหลายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คังจิน และเมืองคังจิน ดำเนินการจัดนิทรรศกาลและขายเครื่องสังคโลก อีกทั้งยังจัดงานเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของเครื่องสังคโลกเมืองคังจินและกระตุ้นการขายสินค้า เทศกาลนี้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ดีที่สุดในเกาหลีโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว


การเดินทาง

[รถประจำทาง] -นั่งรถประจำทางไปยังสถานีขนส่งคังจิน -จากสถานีขนส่งคังจิน, ใช้รถประจำทางท้องถิ่นไปยังเตาเผาเครื่องสังคโลกโครยอ (เตาเผาเครื่องสังคโลกโครยอ) -ข้อมูลรถประจำทางท้องถิ่น: วิ่ง 22 เที่ยวต่อวัน/ เวลาในการเดินทางประมาณ: 40 นาที


โฮมเพจ

eng.gangjinfes.or.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Jeollanamdo #GangjinCeladonFestival #Festival #family #friends