เทศกาลเครื่องสังคโลก คังจิน

Updated: Dec 27, 2018

(Gangjin Celadon Festival)ระยะเวลา

28 กรกฎาคม 2018 – 3 สิงหาคม 2018


ที่อยู่

33, ชองจาชน-กิล, คังจิง-กุน, จอนรานัม-โด (ซาดังรี)


สถานที่

พื้นที่ของเตาเผาเครื่องสังคโลก คังจิน โครยอ, แทกู-มยอน, คังจิน-กุน


โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • ข้อมูลเพิ่มเติม: +82-61-430-3331~4


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

คังจิน-กุน / คณะกรรมการส่งเสริมการขายในเทศกาลพื้นเมือง คังจิน


บทนำ

คังจิน เป็นสถานที่ที่ต้องไปเยือนสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองทางภาคใต้ เนื่องจากมีแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์มากมาย เทศกาลเครื่องสังคโลกเมืองคังจิน นำเสนอประสบการณ์หลายหลายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คังจิน และเมืองคังจิน ดำเนินการจัดนิทรรศกาลและขายเครื่องสังคโลก อีกทั้งยังจัดงานเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของเครื่องสังคโลกเมืองคังจินและกระตุ้นการขายสินค้า เทศกาลนี้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ดีที่สุดในเกาหลีโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว


การเดินทาง

[รถประจำทาง] -นั่งรถประจำทางไปยังสถานีขนส่งคังจิน -จากสถานีขนส่งคังจิน, ใช้รถประจำทางท้องถิ่นไปยังเตาเผาเครื่องสังคโลกโครยอ (เตาเผาเครื่องสังคโลกโครยอ) -ข้อมูลรถประจำทางท้องถิ่น: วิ่ง 22 เที่ยวต่อวัน/ เวลาในการเดินทางประมาณ: 40 นาที


โฮมเพจ

eng.gangjinfes.or.kr (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)


! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Jeollanamdo #GangjinCeladonFestival #Festival #family #friends


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon