เทศกาลอาหารป่า วานจู

(Wanju Wild Food Festival)


ระยะเวลา

5 ตุลาคม 2018 – 7 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

246, โคซันฮยูยังริม-โร, วานจู-กุน, จอนลาบุก-โด (โคซันมยอน)


สถานที่

พื้นที่สันทนาการของเมืองโคซัน


โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • ข้อมูลเพิ่มเติม: +82-63-290-3939


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองวานจู-กุน / คณะกรรมการจัดงานเทศกาลอาหารป่าวานจู


บทนำ

เทศกาลอาหารป่าวานจู ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเทศกาลที่กำลังมีชื่อเสียงในเกาหลี โดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลี เทศกาล 3 วันนี้จัดขึ้นที่เมืองวานจูอันสวยงาม ซึ่งเป็นเมืองที่คุณสามารถสัมผัส ชลรยอบ (การตกปลาด้วยมือ) และที่รกร้างว่างเปล่าที่สวยงามของเกาหลี เทศกาลยังมอบประสบการณ์ด้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้งพืชป่าและสัตว์ป่าจากเมืองวานจู เทศกาลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รู้สึกถึงอาหารจากอดีตที่ผ่านมา มีส่วนร่วมในโปรแกรมอาหารหลายหลายจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

เข้าชมฟรี (อาจมีค่าธรรมเนียมแยกตามโปรแกรม)


ระยะเวลาการแสดง

แตกต่างกันตามการแสดง


อายุผู้เข้าชม

เปิดให้เข้าชมทุกเพศทุกวัย


การเดินทาง


[รถบัสด่วน / รถบัสระหว่างเมือง] ขึ้นรถบัสระหว่างเมืองจากสถานีโซลนัมบู ไปยังสถานีขนส่งซัมเร (Samrye)

[แท็กซี่] ประมาณ 25 นาทีจากสถานีขนส่งซัมเร


โฮมเพจ

www.wildfoodfestival.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Jeollabukdo #Wanju #Gosanhyuyangnim #Culture #Family #friend


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon