เทศกาลอาหารป่า วานจู

(Wanju Wild Food Festival)


ระยะเวลา

5 ตุลาคม 2018 – 7 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

246, โคซันฮยูยังริม-โร, วานจู-กุน, จอนลาบุก-โด (โคซันมยอน)


สถานที่

พื้นที่สันทนาการของเมืองโคซัน


โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • ข้อมูลเพิ่มเติม: +82-63-290-3939


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

เมืองวานจู-กุน / คณะกรรมการจัดงานเทศกาลอาหารป่าวานจู


บทนำ

เทศกาลอาหารป่าวานจู ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเทศกาลที่กำลังมีชื่อเสียงในเกาหลี โดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลี เทศกาล 3 วันนี้จัดขึ้นที่เมืองวานจูอันสวยงาม ซึ่งเป็นเมืองที่คุณสามารถสัมผัส ชลรยอบ (การตกปลาด้วยมือ) และที่รกร้างว่างเปล่าที่สวยงามของเกาหลี เทศกาลยังมอบประสบการณ์ด้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้งพืชป่าและสัตว์ป่าจากเมืองวานจู เทศกาลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รู้สึกถึงอาหารจากอดีตที่ผ่านมา มีส่วนร่วมในโปรแกรมอาหารหลายหลายจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

เข้าชมฟรี (อาจมีค่าธรรมเนียมแยกตามโปรแกรม)


ระยะเวลาการแสดง

แตกต่างกันตามการแสดง


อายุผู้เข้าชม

เปิดให้เข้าชมทุกเพศทุกวัย


การเดินทาง


[รถบัสด่วน / รถบัสระหว่างเมือง] ขึ้นรถบัสระหว่างเมืองจากสถานีโซลนัมบู ไปยังสถานีขนส่งซัมเร (Samrye)

[แท็กซี่] ประมาณ 25 นาทีจากสถานีขนส่งซัมเร


โฮมเพจ

www.wildfoodfestival.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)

! VisitKorea ไม่รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยตรงหรือโดยอ้อม


#Jeollabukdo #Wanju #Gosanhyuyangnim #Culture #Family #friend