เทศกาลวัฒนธรรมฮโยปูรี เมืองแทจอน

Updated: Dec 27, 2018

(Hyo Culture Ppuri Festival)ระยะเวลา

5-7 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

เลขที่ 79 ,ปูรีคงวอน-โร, จุง-กู , แทจอน


สถานที่

พื้นที่สวนปูรี


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-42-606-6114


ผู้สนับสนุน/ผู้จัดงาน

เขตจุงกู เมืองแทจอน / คณะกรรมการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมฮโยปูรี


แนะนำ

เทศกาลวัฒนธรรมฮโยปูรี จัดขึ้นที่บริเวณรอบๆสวนปูรีในเขตจุง-กู เมืองแทจอน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นตัวแทนแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ภายในงานเทศกาลฯ มีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมไปถึงการเรียนรู้การใช้ชีวิตในวัฒนธรรมครอบครัวแบบเกาหลีดั้งเดิมและความกตัญญูกตเวที

ภายในงานเทศกาลฯ มีการแสดงจำลองประเพณีการเฉลิมฉลองแบบดั้งเดิม 4 ประเพณี(การเจริญวัย, งานแต่งงาน,งานศพ,การแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ) ขบวนพาเหรดประกอบด้วยกลุ่มคนจาก 136 ตระกูลแซ่ และมีการจัดนิทรรศการแสดงถึงเรื่องราวอัตลักษณ์ของแต่ละวงศ์ตระกูล ภายในงานมีการแสดงร่ายรำแบบโบราณโดยกลุ่มนักศึกษา, ดนตรีร่วมสมัยและจำหน่ายอาหารต่างๆให้ลิ้มลอง


โปรแกรม

[โปรแกรมหลัก] - ขบวนพาเหรดของแต่ละตระกูล - นิทรรศการประวัติความเป็นมาของวงศ์ตระกูล -กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมประจำตระกูล


[โปรแกรมอื่นๆ] -หน้าที่ความกตัญญูในแบบซอดัง (โรงเรียนประจำหมู่บ้านในสมัยโชซอน) -แสดงบทบาทสมมุติแบบขุนนางในสมัยโชซอน -กิจกรรมการล้างเท้าบุพการี -เรียนรู้หน้าที่ของลูกกตัญญู


[กิจกรรมทางวัฒนธรรม]

-ประกวดภาพเขียนและภาพวาดระดับประเทศ

-งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเรื่องหน้าที่ความกตัญญู

-บริการตรวจร่างกาย

-พิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายแฟชั่นยุคเก่า

*โปรแกรมและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลผ่านทางโฮมเพจทางการอีกครั้ง


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาการแสดง

ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม


การเดินทาง

[รถไฟ] ปลายทางสถานีรถไฟแทจอน


[รถประจำทาง] ปลายทางที่ป้ายรถประจำทางสวนปูรี รถโดยสารหมายเลข 312 หรือ 313


[รถแท็กซี่]

-ประมาณ 30 นาที จากสถานีขนส่งแทจอน -ประมาณ 30 นาทีจากสถานีแทจอน โดยรถประจำทางหมายเลข 313 ลงที่สวนปูรี


โฮมเพจ

hyo-ppuri.djjunggu.go.kr (เกาหลี)


#Daejeon #festival #Culture #Family #friend