เทศกาลวัฒนธรรมฮโยปูรี เมืองแทจอน

Updated: Dec 27, 2018

(Hyo Culture Ppuri Festival)ระยะเวลา

5-7 ตุลาคม 2018


ที่อยู่

เลขที่ 79 ,ปูรีคงวอน-โร, จุง-กู , แทจอน


สถานที่

พื้นที่สวนปูรี


โทรศัพท์

• สายด่วนการท่องเที่ยว 1330 : +82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: +82-42-606-6114


ผู้สนับสนุน/ผู้จัดงาน

เขตจุงกู เมืองแทจอน / คณะกรรมการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมฮโยปูรี


แนะนำ

เทศกาลวัฒนธรรมฮโยปูรี จัดขึ้นที่บริเวณรอบๆสวนปูรีในเขตจุง-กู เมืองแทจอน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นตัวแทนแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ภายในงานเทศกาลฯ มีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมไปถึงการเรียนรู้การใช้ชีวิตในวัฒนธรรมครอบครัวแบบเกาหลีดั้งเดิมและความกตัญญูกตเวที

ภายในงานเทศกาลฯ มีการแสดงจำลองประเพณีการเฉลิมฉลองแบบดั้งเดิม 4 ประเพณี(การเจริญวัย, งานแต่งงาน,งานศพ,การแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ) ขบวนพาเหรดประกอบด้วยกลุ่มคนจาก 136 ตระกูลแซ่ และมีการจัดนิทรรศการแสดงถึงเรื่องราวอัตลักษณ์ของแต่ละวงศ์ตระกูล ภายในงานมีการแสดงร่ายรำแบบโบราณโดยกลุ่มนักศึกษา, ดนตรีร่วมสมัยและจำหน่ายอาหารต่างๆให้ลิ้มลอง


โปรแกรม

[โปรแกรมหลัก] - ขบวนพาเหรดของแต่ละตระกูล - นิทรรศการประวัติความเป็นมาของวงศ์ตระกูล -กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมประจำตระกูล


[โปรแกรมอื่นๆ] -หน้าที่ความกตัญญูในแบบซอดัง (โรงเรียนประจำหมู่บ้านในสมัยโชซอน) -แสดงบทบาทสมมุติแบบขุนนางในสมัยโชซอน -กิจกรรมการล้างเท้าบุพการี -เรียนรู้หน้าที่ของลูกกตัญญู


[กิจกรรมทางวัฒนธรรม]

-ประกวดภาพเขียนและภาพวาดระดับประเทศ

-งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติเรื่องหน้าที่ความกตัญญู

-บริการตรวจร่างกาย

-พิพิธภัณฑ์เครื่องแต่งกายแฟชั่นยุคเก่า

*โปรแกรมและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลผ่านทางโฮมเพจทางการอีกครั้ง


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาการแสดง

ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม


การเดินทาง

[รถไฟ] ปลายทางสถานีรถไฟแทจอน


[รถประจำทาง] ปลายทางที่ป้ายรถประจำทางสวนปูรี รถโดยสารหมายเลข 312 หรือ 313


[รถแท็กซี่]

-ประมาณ 30 นาที จากสถานีขนส่งแทจอน -ประมาณ 30 นาทีจากสถานีแทจอน โดยรถประจำทางหมายเลข 313 ลงที่สวนปูรี


โฮมเพจ

hyo-ppuri.djjunggu.go.kr (เกาหลี)


#Daejeon #festival #Culture #Family #friend


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon