เทศกาลวัฒนธรรมผ้าป่าน ฮันซาน

Updated: Dec 27, 2018

(Hansan Ramie Fabric Cultural Festival)ระยะเวลา

21 มิถุนายน 2018 – 24 มิถุนายน 2018 สิ้นสุด


ที่อยู่

1089, ชุงจอล-โร, ซอชอน-กุน, ชุงชองนัม-โด

สถานที่

พื้นที่ของอาคารผ้าป่าน ฮันซาน (Hansan Ramie Fabric Hall)


โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • ข้อมูลเพิ่มเติม: +82-41-951-4100


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

ซอชอน-กุน /


บทนำ

เทศกาลวัฒนธรรมผ้าป่าน ฮันซาน เป็นเทศกาลที่น่าสนใจในการเรียนรู้ความเป็นเลิศและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผ้าป่านฮันซานที่บันทึกใน ยูเนสโก้ ซึงเป็นเส้นใยธรรมชาติของเกาหลี ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าป่านฮันซาน ที่มีประวัติมายาวนานถึง 1,500 ปีในเมืองซอชอน และได้เพลิดเพลินไปกับงานหัตถกรรมเสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าป่าน ผ้าป่านฮันซานเป็นผ้าที่ใช้บรรณาการแก่กษัตริย์ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับภูมิภาคที่พิเศษโดดเด่นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน


โปรแกรม

- พิธีเปิดงาน - พิธีปิดงาน - การประกวดร้องเพลงผ้าฮันซาน - เดินแฟชั่นโชว์ผ้าฮันซานระดับโลก - การแสดงอื่นๆ * โปรแกรมและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ระยะเวลาการแสดง

แตกต่างกันตามโปรแกรม


อายุผู้เข้าชม

เปิดให้เข้าชมทุกเพศทุกวัย


การเดินทาง

[รถไฟ] นั่งรถไฟจากสถานีโซลหรือสถานียงซาน ไปยังสถานีซอชอน

[รถบัสด่วน/รถบัสระหว่างเมือง] นั่งรถบัสจากสถานีขนส่งโซลนัมบู ไปยังสถานีขนส่งซอชอน

[รถประจำทาง] นั่งรถประจำทางไปยังฮันซาน

[แท็กซี่] ประมาณ 20 นาทีจากสถานีซอชอน ประมาณ 20 นาทีจากสถานีขนส่งซอชอน


โฮมเพจ

www.hansanmosi.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)


#Chungcheongnamdo #Festival #Family #friend


Term of Use | Privacy PolicyContact | Incentive Program Sign In

Copyrights © Korea Tourism Organization. All rights reserved. 

All content in this website cannot be used, reproduced without written consent from KTO

Some content is made by 3rd party creator, and allowed only to be used in KTO website.

  • White Facebook Icon