เทศกาลวัฒนธรรมผ้าป่าน ฮันซาน

Updated: Dec 27, 2018

(Hansan Ramie Fabric Cultural Festival)ระยะเวลา

21 มิถุนายน 2018 – 24 มิถุนายน 2018 สิ้นสุด


ที่อยู่

1089, ชุงจอล-โร, ซอชอน-กุน, ชุงชองนัม-โด

สถานที่

พื้นที่ของอาคารผ้าป่าน ฮันซาน (Hansan Ramie Fabric Hall)


โทรศัพท์

• 1330 สายด่วนการท่องเที่ยว: +82-2-1330 (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน) • ข้อมูลเพิ่มเติม: +82-41-951-4100


ผู้สนับสนุน / ผู้จัดงาน

ซอชอน-กุน /


บทนำ

เทศกาลวัฒนธรรมผ้าป่าน ฮันซาน เป็นเทศกาลที่น่าสนใจในการเรียนรู้ความเป็นเลิศและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับผ้าป่านฮันซานที่บันทึกใน ยูเนสโก้ ซึงเป็นเส้นใยธรรมชาติของเกาหลี ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าป่านฮันซาน ที่มีประวัติมายาวนานถึง 1,500 ปีในเมืองซอชอน และได้เพลิดเพลินไปกับงานหัตถกรรมเสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าป่าน ผ้าป่านฮันซานเป็นผ้าที่ใช้บรรณาการแก่กษัตริย์ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ในระดับภูมิภาคที่พิเศษโดดเด่นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน


โปรแกรม

- พิธีเปิดงาน - พิธีปิดงาน - การประกวดร้องเพลงผ้าฮันซาน - เดินแฟชั่นโชว์ผ้าฮันซานระดับโลก - การแสดงอื่นๆ * โปรแกรมและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง


ค่าเข้าชม / ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ระยะเวลาการแสดง

แตกต่างกันตามโปรแกรม


อายุผู้เข้าชม

เปิดให้เข้าชมทุกเพศทุกวัย


การเดินทาง

[รถไฟ] นั่งรถไฟจากสถานีโซลหรือสถานียงซาน ไปยังสถานีซอชอน

[รถบัสด่วน/รถบัสระหว่างเมือง] นั่งรถบัสจากสถานีขนส่งโซลนัมบู ไปยังสถานีขนส่งซอชอน

[รถประจำทาง] นั่งรถประจำทางไปยังฮันซาน

[แท็กซี่] ประมาณ 20 นาทีจากสถานีซอชอน ประมาณ 20 นาทีจากสถานีขนส่งซอชอน


โฮมเพจ

www.hansanmosi.kr (ภาษาเกาหลีเท่านั้น)


#Chungcheongnamdo #Festival #Family #friend